Một khi một đơn yêu cầu một giải thể (ly dị) đã được nộp một phụ huynh có thể yêu cầu Tòa án ra lệnh hỗ trợ trẻ em tạm thời cho trẻ em sinh ra trong hôn nhân. Trường hợp cha mẹ không kết hôn, trước khi Tòa án có thể ra lệnh hỗ trợ, quan hệ cha con phải được thiết lập. Kể từ 01 tháng 1 năm 1995, tất cả các bệnh viện đã được yêu cầu cung cấp các bậc cha mẹ chưa lập gia đình có cơ hội tự nguyện thừa nhận quan hệ cha con bằng cách ký một Tuyên ngôn Tự nguyện quan hệ cha con. Nếu điều này được ký kết và không hủy bỏ trong vòng 60 ngày nó có tác dụng tương tự như một phán quyết quan hệ cha con và có thể cung cấp cơ sở cho việc tạm giữ, thăm viếng, hỗ trợ. Đặt ve may bay di Los Angeles du lịch cùng gia đình trong những ngày nghỉ.


Ngay cả khi nó chưa được thử thách một chuyển động để thử nghiệm di truyền vẫn có thể được đưa trong vòng hai năm sinh của trẻ em thách thức tuyên bố tự nguyện của quan hệ cha con. Một khi tôi đã nhận được một đơn đặt hàng hỗ trợ trẻ em làm thế nào để thực thi nó? Tại California, mỗi khi Tòa đưa ra một thứ tự hỗ trợ trẻ em phải ra một nhượng tự lương chỉ đạo sử dụng lao động của bên trả tiền khấu trừ số tiền nuôi con từ tiền lương và thanh toán trực tiếp cho phụ huynh người thụ hưởng. Việc chuyển nhượng tiền lương có thể được ở lại bằng văn bản của các bên. Tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ các quận để thu thập hỗ trợ nuôi con? Nếu du khách có thắc gì thì hãy ghé qua đại lý ve may bay di Singapore để được hỗ trợ, tư vấn thêm.

Cha mẹ có thể giữ lại một luật sư riêng để thiết lập và hỗ trợ thu thập hoặc sử dụng các dịch vụ của Sở Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em (DCSS). Thật không may, Los Angeles là một trong những bộ sưu tập hồ sơ trẻ em nghèo nhất trong tiểu bang và giá vé kém khi so sánh với số liệu thống kê quốc gia. Tôi có thể làm gì hành động khác để thu thập hỗ trợ nuôi con? Nếu bạn đang nợ còn thiếu hỗ trợ trẻ em bạn có thể yêu cầu Tòa án tổ chức phụ huynh bên trả tiền trong sự khinh thường. Nếu bạn có thể chứng minh rằng không thanh toán được việc cố tình, phụ huynh bên trả tiền có thể bị phạt tiền và thậm chí bị bỏ tù. Ngoài lề: ve may bay di My gia re cho độc giả.


Nếu bạn đang nợ còn thiếu hỗ trợ trẻ em bạn có thể mang theo một thứ tự Để Hiển thị Nguyên nhân yêu cầu Tòa án xác định số tiền arrearages. Bạn cũng có thể yêu cầu Toà án cho một Lệnh Thi Hành có thể được sử dụng chống lại các tài khoản ngân hàng. Luật Gia Đình phần 4600 cũng cho phép Tòa án ra lệnh cho cha mẹ bên trả tiền để gửi tiền đến các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con một năm trong một tài khoản có lãi suất để đảm bảo. Điều này có thể được sử dụng nếu có được một vấn đề nhận được hỗ trợ trẻ em trong quá khứ hoặc nếu bên trả tiền là tự làm việc.

Các bài khác cùng chuyên mục: