1. Các hoạt động trong quản trị kinh doanh là gì?

Các lĩnh vực chính được đưa vào quản trị kinh doanh là hoạt động, hậu cần, tiếp thị, kinh tế, nguồn nhân lực* và quản lý. Một quản trị viên giám sát các bộ phận của một tổ chức để đảm bảo rằng tất cả họ đang hoạt động tốt và hiệu quả cá nhân, và tất cả họ đang làm việc cùng nhau để làm cho công việc kinh doanh có lợi nhuận. Anh ta cũng có thể đưa ra cách để làm cho các bộ phận có lợi nhuận nhiều hơn, và thường đại biểu công nhiệm vụ cho nhân viên trong bộ phận này. Các công ty lớn thường có ít nhất một quản trị viên được gán cho mỗi khu vực.
Hầu hết các công ty này có một loạt các vai trò hành chính ở các bộ phận khác nhau của hệ thống phân cấp của doanh nghiệp. Ở cấp độ văn phòng, có nhân viên hỗ trợ kinh doanh, những người có thể phát triển và duy trì một cơ sở dữ liệu văn phòng, giám sát các nhân viên khác cho các dự án, và giúp người quản lý có xu hướng phân tích hiệu suất.
*Ở cấp độ tiếp theo đó là các nhà quản lý văn phòng, người giám sát toàn bộ văn phòng, làm cho ngân sách và phân tích lượng nhân viên, quy trình thiết kế, và chỉ định các dự án, trong số những thứ khác. Nếu một tổ chức lớn, nó có thể có nhiều nhà quản lý trợ giúp người quản lý văn phòng nói chung.
2. Chương trình học quản trị kinh doanh

Chương trình học quản trị Kinh doanh cung cấp tiếp xúc rộng để quản trị kinh doanh và kinh tế. Khoa học hành vi và định lượng được nghiên cứu trong cả lý thuyết và áp dụng các ngữ cảnh. Toán học được sử dụng như một công cụ quan trọng trong việc phân tích các vấn đề phức tạp và trong việc giải thích dữ liệu. Nhấn mạnh được đặt trên truyền thông bằng văn bản có hiệu quả.
Học sinh nhận thức được sự cần thiết, giải pháp sáng tạo trí tưởng tượng cho các vấn đề kinh doanh bao gồm các nhu cầu của con người và mục tiêu đạo đức.
Các khoa học về chương trình học quản trị kinh doanh được xây dựng trên một nền tảng nghệ thuật tự do mạnh mẽ và cung cấp một sự hiểu biết rộng về kinh doanh và kinh doanh cơ bản. Học sinh tìm hiểu làm thế nào để áp dụng mô hình kinh doanh phù hợp trong các tình huống quyết định, thực hiện có hiệu quả trong một môi trường đồng đội, và áp dụng lý luận đạo đức với các tình huống kinh doanh. Tại website: gec.edu.vn
*Chương trình của liên kết giới thiệu sinh viên các nguyên lý cơ bản của lĩnh vực này và cũng cung cấp một nền tảng cho việc tiếp tục nghiên cứu hướng tới một Cử nhân Khoa học Bằng.
3. Cơ hội nghề nghiệp và phát triển

Học quản trị kinh doanh sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vai trò là chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán.* Hoặc đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính trong các tập đoàn, công ty với mức thu nhập cao, môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến nhanh.
Đặc biệt, lãnh đạo, doanh nghiệp và phân tích các vấn đề kinh doanh và cơ hội được nhấn mạnh. Chương trình kết nối kinh doanh với vai trò của công việc trong một xã hội toàn cầu, cung cấp chuẩn bị rộng rãi cho bất cứ điều gì con đường sự nghiệp của một sinh viên có thể chọn, cũng như cung cấp chuẩn bị vững chắc cho nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực này và có liên quan

Nguồn: http://gec.edu.vn/hoc-quan-tri-kinh-doanh.html

Các bài khác cùng chuyên mục: