công chứng mua bán đất
cong chung mua ban công chứng mua bán nhà nha /> Đất thuộc hộ gia đình.

- Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài

- Có người dưới 18 tuổi

- Có yếu tố nước ngoài

- Có liên quan đến thừa kế

- Bên tặng cho/nhận tặng cho là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
cong chung mua ban nha dat

Các bài khác cùng chuyên mục: