Storage Area Network cách thức đảm bảo an toàn cho người sử dụng, là một mạng lưới được phát triển để liên lạc các máy chủ tới mạng lưu trữ thông tin trên server, trong đó thì các máy chủ kết nối tới trung tâm lưu trữ, chuyên phân phối kết nối hợp lí nhất, khối phân phối thông tin. Ngoài SAN ra, mạng lưới NAS (Network Attached Storage) và hệ thống CAS (Content Addressed Storage) cũng là một trong các sản phẩm lưu trữ truy cập mạng khác, ngoài rá mạng lưới NAS cho phép server truy cập thông tin ở dạng tệp tin còn CAS chỉ được phép truy cập ở mức nội dung. Để thiết lập mạng Storage , cần có tập tin thông tin cụ thể để liên kết với nhau.


Hệ thống lưu trữ được thiết kế trước sự có mặt của Storage Area Network là một giải pháp cho những nhược điểm của quá trình sử dụng công cụ lưu trữ kết nối trực tiếp, trong đó các sản phẩm lưu trữ cá nhân như ổ đĩa được liên kết trực tiếp với máy chủ cá nhân và không chia sẻ. Hai phương pháp Network Attached Storage và Storage Area Network các máy chủ không cùng một mạng, hay như máy tính bàn người sử dụng cá nhân và máy chủ chuyên dụng chạy các ứng dụng, có thể chia sẻ thông tin nhanh hơn của phương thức lưu trữ thông qua kết nối trong mạng LAN.Khi tập trung thông tin ở NAS thay vì Storage Area Network thông tin sẽ không thể chia sẻ ở mức độ rộng thế nên tác dụng bảo mật cũng mạnh hơn. Mặt khác, với quá trình phát triển của truyền thông bây giờ thì chuyện đó làm chậm sự tương đồng của dữ liệu.

Storage Area Network ngoài ra có xu hướng cho phép sử dụng và kiểm tra thông tin tốt hơn phòng chống hư hại và quá trình lưu trữ thông tin. Việc này được phép sao lưu được thực hiện bởi công cụ điều khiển mảng đĩa , bởi hệ thống máy tính, hoặc bằng các thiết bị chuyên dùng SAN.


Công ty chúng tôi với những phương pháp hiện đại của mình chuyên cung cấp Infortrend dựa trên sự sẵn có của hệ thống luu tru, được nâng tầm để đáp ứng mục đích của doanh nghiệp lớn và nhỏ. Công nghệ này được áo dụng những tính năng tiên tiến ,mới nhất của công nghệ bây giờ, trợ giúp người tiêu dùng nâng cao hiệu năng, đơn giản hóa việc giám sát việc lưu trữ thông tin và chống mất dữ liệu.

Các bài khác cùng chuyên mục: