<strong><font size="3"><br>
</font></strong><br>
<br>
<font color="#000000"><span style="font-family: Times"><strong><font size="3"><font color="blue">Cung cấp giấy in mã vạch tomy A4</font></font></strong><br>
<br>
<font size="3"><br>
<br>
</font><font size="3"><strong><font color="blue"><a href="http://maymavach.com/giay-in-ma-vach-tomy-a4_dp902.aspx" target="_blank">Giấy in mã vạch To</a></font></strong><strong><br>
<strong><font color="blue"><a href="http://maymavach.com/giay-in-ma-vach-tomy-a4_dp902.aspx" target="_blank">my A4</a></font> đế xanh, A4 đế vàng với đủ các mẫu tem : 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 143 144 145 146 147 148 149.</strong></strong></font><br>
<strong><table class="wysiwyg_dashes wysiwyg_cms_table_tr-caption-container" align="center"><tbody><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_td"><font size="3"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-4KtD6whs5IA/VFo4YMIvdkI/AAAAAAAAFmc/8zJC7o9eKU8/s1600/giay-in-ma-vach.png" target="_blank"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-4KtD6whs5IA/VFo4YMIvdkI/AAAAAAAAFmc/8zJC7o9eKU8/s1600/giay-in-ma-vach.png" border="0" alt=""></a></font></td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_tr"><td class="wysiwyg_cms_table_tr-caption wysiwyg_dashes_td wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_td"><font size="3"><strong><font color="blue"><em>Giấy in mã vạch Tomy A4</em></font></strong></font></td></tr></tbody></table><br>
<br>
<br>
<font size="3"><br>
<font color="#9932CC">Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau.</font><br>
<br>
</font><font size="3">- Mẫu 125: 2tem /1 tờ A4 kích thước 206x 145 mm<br>
- Mẫu 126: 4tem/ 1 tờ A4 kích thước 102 x 143 mm<br>
- Mẫu 127: 6 tem/ 1 tờ A4 kích thước 100x 94 mm<br>
- Mẫu 128: 8 tem / 1 tờ A4 kích thước 100 x 72 mm<br>
- Mẫu 129: 10 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 56 mm<br>
- Mẫu 130: 12 tem/ 1 tờ A4 kích thước 101×47 mm<br>
- Mẫu 131: 14 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 40 mm<br>
- Mẫu 132: 48 tem/ 1 tờ A4 kích thước 45.7 x21.2 mm<br>
- Mẫu 133 : 16tem/ 1 tờ A4 kích thước 101 x 36 mm<br>
- Mẫu 134: 30 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 18 mm<br>
- Mẫu 135 : 21tem/ 1 tờ A4 kích thước 66 x 40 mm<br>
- Mẫu 136 : 24tem/ 1 tờ A4 kích thước 70 x 35 mm<br>
- Mẫu 137: 40 tem/ 1 tờ A4 kích thước 50×28 mm<br>
- Mẫu 138: 100 tem/ 1 tờ A4 kích thước 40 x 14 mm<br>
- Mẫu 139: 42 tem/ 1 tờ A4 kích thước 70 x 20 mm<br>
- Mẫu 140: 80 tem/1 tờ A4 kích thước 38 x 17 mm<br>
- Mẫu 141: 64 tem/ 1 tờ A4 kích thước 45.7 x 16.9 mm<br>
- Mẫu 143: 44 tem/ 1 tờ A4 kích thước 48 x 25 mm<br>
- Mẫu 144: 30tem / 1 tờ A4 kích thước 67x 28 mm<br>
- Mẫu 145: 65 tem / 1 tờ A4 kích thước 38x 21mm<br>
- Mẫu 146: 180tem/ 1 tờ A4 kích thước 20×15 mm<br>
- Mẫu 147: 32 tem/1 tờ A4 kích thước 48×34 mm<br>
- Mẫu 148: 33 tem/ 1 tờ A4 kích thước 66 x 25 mm<br>
- Mẫu 149: 18 tem/ 1 tờ A4 kích thước 68 x 4mm</font><br>
<font size="3"><br>
Giấy decal A4 đươc in trên tất cả các dòng máy lazer độ bám mực rất nhanh. Decal A4: là loại giấy decal siêu dính, đã được chúng tôi cắt (bế) tem sẵn theo nhiều kích thước khác nhau sao cho phù hợp với từng sản phẩm của Quý khách hàng.<br>
<br>
Các bạn có thể thiết kế bằng word hoăc exels nhưng tôi khuyên bạn nên dùng phần mềm Bartender để thiết kế.<br>
<br>
<br>
</font><div style="margin-left:40px"><font size="3">Công ty TNHH FSViet:<br>
<strong>Tại Hà Nội</strong><strong><br>
Địa chỉ: K1B - Thị Trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội<br>
VPGD: Số nhà 7 Ngõ 226 Cầu Giấy - Hà Nội<br>
Hotline: 0987 144 786 - 0904 679 235<br>
<br>
<strong>Tại Hồ Chí Minh</strong><strong><br>
VPGD: 74/43 Đồng Đen - Phường 14 - Q. Tân Bình - HCM<br>
ĐT: 08 6680 1996 - 08 66 858 838<br>
Hotline: 0987 144 786 - 0904 679 235<br>
Mail : huonglta@fsviet.com - huong@fsviet.com<br>
YM: mavach_fmb ; giayinhoadonk80<br>
Skype: giayinhoadonk80<br>
Website : <u>http://fsviet.com/</u> or <a href="http://maymavach.com/" target="_blank">http://maymavach.com/</a></strong></strong></font></div></strong><font size="3"><strong><strong><strong><strong><br>
<font color="blue">Tag : <a href="http://maymavach.com/giay-in-ma-vach-tomy-a4_dp902.aspx" target="_blank">Giay in ma vach tomy A4</a></font></strong></strong></strong></strong></font></span></font>

Các bài khác cùng chuyên mục: