Storage Area Network phương pháp tuyệt vời cho người sử dụng, là một hệ thống được thiết kế để kết nối các server tới mạng lưu trữ dữ liệu trên server, trong đó thì các máy chủ truy cập tới trung tâm lưu trữ, chuyên phân phối truy cập hợp nhất, khối cung cấp thông tin. Ngoài SAN ra, hệ thống NAS (Network Attached Storage) và hệ thống CAS (Content Addressed Storage) cũng là một trong các thiết bị lưu trữ liên kết hệ thống khác, trong đó chức năng NAS cho phép máy tính truy cập dữ liệu ở dạng tập tin còn CAS được phép xem ở dạng nội dung. Để lắp đặt hệ thống Storage, phải có những tệp tin dữ liệu cụ thể để liên kết với nhau.

Network Attached Storage được cài đặt trước lúc sự xuất hiện của Storage Area Network một trong những phương pháp cho những nhược điểm của quá trình sử dụng công cụ lưu trữ gắn trực tiếp, trong đó các thiết bị lưu trữ cá nhân như ổ đĩa được liên kết trực tiếp đến từng server cá nhân và không chia sẻ. Trong đó giải pháp NAS và SAN các máy chủ không cùng một mạng, như là máy tính để bàn người dùng cá nhân và máy tính chuyên dùng chạy các ứng dụng, dễ dàng chia sẻ thông tin tập trung hơn của sản phẩm lưu trữ thông qua liên kết trong mạng LAN.Khi dữ liệu ở Network Attached Storage thay vì Storage Area Network tệp tin sẽ không được chia sẻ ở mức độ rộng vậy nên tác dụng bảo vệ cũng đảm bảo hơn. Mặt khác, với sự phát triển của truyền thông ngày nay thì điều đó làm hạn chế sự tương thích của dữ liệu.

SAN cũng có xu hướng cho phép sử dụng và kiểm soát thông tin đảm bảo hơn phòng chống hư hại và quá trình xử lý thông tin. Việc này cho phép sao lưu được làm bởi công cụ điều khiển mảng đĩa , bởi phần mềm server, hoặc bằng các công cụ chuyên dùng SAN.

Công ty chúng tôi với những giải pháp hiện đại của mình chuyên cung cấp Infortrend dựa trên sự sẵn có của mạng lưới luu tru, được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của tập đoàn lớn và nhỏ. Công nghệ này được áo dụng những phương pháp tiên tiến nhất trong công nghệ, trợ giúp công ty nâng cao hiệu năng, dễ dàng kiểm soát lưu trữ dữ liệu và phòng chống mất dữ liệu.

Các bài khác cùng chuyên mục: