<h1 id="tieude" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 5px 0px 12px 5px; padding: 0px; color: green; font-stretch: normal; font-size: 22px; font-family: Times; text-shadow: rgb(85, 168, 0) 0px 1px;"><font size="3"><br></font></h1><div class="post-body entry-content" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; font-family: Times; line-height: 1.4; position: relative; color: rgb(0, 0, 0);"><h2 style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue; font-size: 30px;">Chuyên cung cấp lò vit quay dùng than đốt 90 - Liên hệ: 0973 110 295</span></font></h2><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></font><div class="luuy" style="border: 1px solid rgb(0, 187, 0); border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 9px; background-color: rgb(240, 255, 240);"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Chuyên cung cấp&nbsp;<b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><a href="http://thietbimay3g.com/chi-tiet-san-pham/lo-quay-vit-lu-quay-vit-dung-than-90/803/1323.hvc" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">lò quay vịt các loại,</a></span>&nbsp;lo quay vit dạng chum đốt than, lò quay vịt inox 2 lớp cách nhiệt, lò quay vịt Bắc Kinh đốt bằng than, ...</i></b></span><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></span><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Các loại lu quay vịt chúng tôi cung cấp sử dụng nguyên liệu đốt bằng than hoặc dùng gas. Ưu điểm khi quay vịt bằng&nbsp;<b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><a href="http://thietbimay3g.com/chi-tiet-san-pham/lo-quay-vit-lu-quay-vit-dung-than-90/803/1323.hvc" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">lò quay vịt inox</a></span>&nbsp;này là vịt chín đều, không bị khô và quan trọng hơn nữa là giữ được hương vị tẩm ướp vịt.&nbsp;<b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">Lò quay vịt INOX</span>&nbsp;dùng than chúng tôi đã tích hợp đồng hồ đo nhiệt giúp các theo dõi nhiệt độ trong lò khi quay vịt một cách đơn giản.</i></b></i></b></span></i></b></font></div><font size="3"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></i></b></i></b></font><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: center;"><tbody style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-eghf863F8ho/VHaZaN0QUVI/AAAAAAAAGYg/ntwsILu1wuk/s1600/1339035392_lo-quay-vit.JPG" imageanchor="1" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-eghf863F8ho/VHaZaN0QUVI/AAAAAAAAGYg/ntwsILu1wuk/s1600/1339035392_lo-quay-vit.JPG" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></td></tr><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tr-caption" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><h3 style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 5px; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal; font-family: Tahoma; color: rgb(85, 168, 0);"><font size="3"><u style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">lo quay vit</u></font></h3></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: center;"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"></span></font></div><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="diemnhan" style="border-width: 0px 0px 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(247, 147, 27); border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 2px; color: rgb(153, 50, 204); font-size: 20px;">Lò Quay vịt dùng than:</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">Kích thước lò quay vịt: 900x1450mm<br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">Model lò quay vịt: LQT-90<br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="diemnhan" style="border-width: 0px 0px 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(247, 147, 27); border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 2px; color: rgb(153, 50, 204); font-size: 20px;">Hướng dẫn lắp ráp lò quay vịt bắc kinh dùng than:</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=UDb2B4vyqD8" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=UDb2B4vyqD8</a><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">Kho&nbsp;<b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">lò quay vịt</span>&nbsp;của Cty 3G:<br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></span><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></font><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: center;"><tbody style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-X5xTh3EARkY/VHaaLJNo_JI/AAAAAAAAGYo/HQK2LLep6rs/s1600/kho-lo-quay-vit-bac-kinh-3G1.jpg" imageanchor="1" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-X5xTh3EARkY/VHaaLJNo_JI/AAAAAAAAGYo/HQK2LLep6rs/s1600/kho-lo-quay-vit-bac-kinh-3G1.jpg" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></td></tr><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tr-caption" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><em style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;">Kho lò quay vịt Bắc Kinh của CTY Thiết bị máy 3G</em><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;">.</span></span></font></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; clear: both; text-align: center;"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"></span></font></div><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">Lò quay vịt 3G</span>&nbsp;sử dụng nguyên liệu đốt bằng than hoặc gas, tùy theo nhu cầu sử dụng mà khách hàng lựa chọn nguyên liệu đốt sao cho hợp lý.<br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></span></font><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: center;"><tbody style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-R4eIp5x8gnA/VHaaYRXgC1I/AAAAAAAAGYw/__sZcDRDfuc/s1600/lo-quay-vit-kinh-3G2.jpg" imageanchor="1" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-R4eIp5x8gnA/VHaaYRXgC1I/AAAAAAAAGYw/__sZcDRDfuc/s1600/lo-quay-vit-kinh-3G2.jpg" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></td></tr><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tr-caption" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><em style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">Lò quay vịt 3G.</span></em></font></td></tr></tbody></table><font size="3"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">Lò quay vịt kính</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></font><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: center;"><tbody style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-Zjhd8SVr3tc/VHaavE73XPI/AAAAAAAAGY4/jSu0kWlji0E/s1600/lo-quay-vit-kinh-3G(3).jpg" imageanchor="1" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Zjhd8SVr3tc/VHaavE73XPI/AAAAAAAAGY4/jSu0kWlji0E/s1600/lo-quay-vit-kinh-3G(3).jpg" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></td></tr><tr style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tr-caption" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><em style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">Lò quay vịt kính.</span></em></font></td></tr></tbody></table></i></b></i></b></span><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">Xem thêm các bài viết về lò quay vịt:<br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">-&nbsp;<a href="http://thietbimay3g.com/tin-chi-tiet/cach-lap-rap-lo-quay-vit-inox-dot-bang-than./58.hvc" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">Cách lắp ráp lò quay vịt inox</a><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">-&nbsp;<a href="http://thietbimay3g.com/tin-chi-tiet/cach-lam-vit-quay-bac-kinh-ngon-de-lam/55.hvc" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">Cách làm vịt quay Bắc Kinh dễ làm</a><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></i></b></span><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"></i></b></i></b></font><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><blockquote class="luuy" style="border: 1px solid rgb(0, 187, 0); border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 9px; color: blue; background-color: rgb(240, 255, 240);"><font size="3"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY 3G</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Địa chỉ: Số 11b, Ngõ 396, đường Trương Định, Hà Nội</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Điện thoại: 0466731639 -- Fax: 04 36628660</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;">Hotline: 0973 110 295</b></span><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Email:thietbimay3g@gmail.com&nbsp;</span><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;">Website:&nbsp;<a href="http://thietbimay3g.com/" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">thietbimay3g.com</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://thietbimay3g.vn/" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">thietbimay3g.Vn</a></span></b></font></blockquote></i></b></i></b></i></b></i></b></i></b></i></b><font size="3"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><i style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">Tag :&nbsp;<a href="http://thietbimay3g.com/chi-tiet-san-pham/lo-quay-vit-lu-quay-vit-dung-than-90/803/1323.hvc" style="border: 0px; border-radius: 2px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 145); text-decoration: none;">lo vit quay dung than dot</a></span></span></b></i></b></i></b></i></b></i></b></i></b></i></b></font></div>

Các bài khác cùng chuyên mục: