Series ITP
Ứng dụng:
- Bơm Dầu cho dầu đốt .
- Hệ thống một ống và hai ống
- Có sẵn lỗ cắm điện trở
- Lưu lượng từ 350 l/h đến 1580 l/h
- Thay thế cho bơm dầu Suntec TA3,TA4
- Liên hệ tư vấn:Mr.Binh ĐT : 0903610952


Series AG
Ứng dụng:
- Bơm Dầu D.O
- Hệ thống một ống và hai ống
- Tự mồi
- Lưu lượng từ 50 l/h đến 280 l/h
- Thay thế cho bơm dầu Suntec J6,J7
Liên hệ tư vấn:Mr.Binh ĐT : 0903610952


Series AN
Ứng dụng:
- Dầu F.O và dầu nhẹ
- Hệ thống một ống và hai ống
- Tự mồi
- Lưu lượng từ 65 l/h đến 210 l/h
- Thay thế cho bơm dầu Suntec E6
Liên hệ tư vấn:Mr.Binh ĐT : 0903610952


Series P/K loại 3
Ứng dụng:
- Dầu nhẹ (D.O) và Dầu hỏa (K.O)
- Hệ thống một ống và hai ống
- Tự mồi
- Lưu lượng từ 115 l/h đến 132 l/h
- Thay thế cho bơm dầu Suntec AJ ,AN
Liên hệ tư vấn:Mr.Binh ĐT : 0903610952

Các bài khác cùng chuyên mục: