Xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt ở đâu?
Hiện nay, có rất nhiều hộ gia đình đang lo lắng nước sinh hoạt nhà mình có nhiễm asen, manggan và một số kim loại nặng khác mà không biết nên xét nghiệm ở đâu.
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện quốc gia đầu ngành về xét nghiệm nước và môi trường có các phòng thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO-17025, VILAS. Viện có đầy đủ trang thiết bị để tiến hành xét nghiệm các yếu tố hóa lý và vi sinh trong nước theo QCVN 01:2009/BYT.
Với phương châm “ Vì sức khỏe cho mọi người” nên sự chính xác và nhanh chóng là ưu tiên hàng đầu trong việc xét nghiệm nước của Viện.
Truy cập website http://dichvu.nioeh.org.vn/ để biết thêm chi tiết
Xét nghiệm nước, xet nghiem nuoc, xet nghiem nuoc

Các bài khác cùng chuyên mục: