Lần trước chu ky so khai thue.net đã hướng dẫn các cài đặt phần mềm ký Offline hôm nay sẽ thực hiện bài viết dung chữ ký số ký văn bản thuế bằng phần mềm

Bước 1 : Bạn kích chuột vài icon ngoài màn hình máy tính

Đợi trong giây lát sẽ xuất hiện cửa sổ

Bước 2 :
Bạn chọn nơi chưa tờ khai . Sau khi chọn chúng sẽ xuất hiện trong ô bên trái nơi chứa danh sách file . Bạn chỉ cần chọn tờ khai đưa qua danh sách file chưa ký là được
Bước 3:
Sau khi thực hiện xong bước 2 thì chúng cắm USB token chứa chữ ký số vnpt vào máy tính và tiếp tục chọn file cần ký ròi nhấn nút ký file

Chọn Yes
Bước 4:
Sau khi chọn yes sẽ xuất hiện cửa số giúp bạn có lưu trữ file theo tùy chọn của cá nhân

Bạn chọn chấp nhận sẽ xuất hiện cửa sổ sau

Bạn có thể chọn bất kỳ một ổ cứng lưu trữ nào trên máy tính rồi chọn OK
Bước 5 :
Sua khi hoành thành bước 4 sẽ xuất hiện cửa sổ sau

Bạn chọn chứng thư số mà bạn sẽ ký vào tờ khai
Nhập mã pin và ký (Đây là mật khẩu USB token chữ ký số)

Bước cuối hoành thành ký file

Các bài khác cùng chuyên mục: