OIL PUMP TYPE AT

Ứng dụng:
- Dầu nhẹ, dầu B10/ hỗn hợp nhiên liệu bio (DIN V51603-6), dầu hỏa.
- Hai hệ số bắt cháy (với một đường nòi vòi phun đệm)
- H ệ thống một ống và hai ống
- Liên hệ tư vấn: Chị Mai ĐT : 090 969 4025


OIL PUMP TYPE AJ
Ứng dụng:
- Dầu nhẹ, dầu B10/ hỗn hợp nhiên liệu bio ( DIN V51603-6), dầu hỏa.
- Hệ thống một ống và hai ống
- Thường gắn với van so-le-no-it 1 chiều
- Liên hệ tư vấn: Chị Mai ĐT : 090 969 4025


OIL PUMP TYPE E
Ứng dụng:
- Dầu nhẹ, dầu B10/ hỗn hợp nhiên liệu bio ( DIN V51603-6), Dầu nặng và vừa.
- Hệ thống một ống và hai ống
- Thường gắn với van so-le-no-it 1 chiều
- Liên hệ tư vấn: Chị Mai ĐT : 090 969 4025


OIL PUMP TYPE TA
Ứng dụng:
- Dầu nhẹ, và dầu nặng
- Hệ thống một ống và hai ống
- Liên hệ tư vấn: Chị Mai ĐT : 090 9694 025

Các bài khác cùng chuyên mục: