Nhận xử lý nước thải sinh hoạt giá tốt tại Quận Bình Thạnh


Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và xử lý môi trường, công ty chúng tôi chuyên thiết kế và xây dựng cong trinh xu ly nuoc thai sinh hoạt cho các doanh nghiệp, khu dân cư, thương mại, văn phòng…


1. Đặc tính nước thải sinh hoạt


Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư: nước thải tắm rửa, vệ sinh, nước thải từ khu nhà bếp của nhà hàng.


Nước thải sinh hoạt có các đặc tính riêng, để xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải ra nguồn tiếp nhận cần phải phân loại một cách riêng biệt để xử lý triệt để các chỉ tiêu ô nhiễm.


Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt thường là BOD5, COD, Nitơ và Phốt pho. Trong hầu hết các nguồn nước thải sinh hoạt thì hàm lượng các chất N và P là rất lớn nên cần phải loại bỏ để tránh hiện tượng phú dưỡng ở nguồn tiếp nhận- một hiện tượng thường thấy ở các nguồn nước có hàm lượng N và P rất cao.
Hệ hống xử lý nước thải sinh hoạt


2.Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt


Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt thường sử dụng các phương pháp xử lý như: phương pháp hóa lý và phương pháp sinh học.


– Các phương pháp hóa học dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt gồm có: trung hòa, oxy hóa khử, tạo kết tủa, phản ứng phân hủy các chất độc hại có trong nguồn nước thải sinh hoạt. Nhưng phương pháp hóa học có chi phí vận hành hơi tốn kém nên nó không thích hợp cho các hệ thống xử lý nước thải với quy mô lớn.


– Phương pháp hoá lý trong xử lý nước thải sinh hoạt là áp dụng các quá trình vật lý và hoá học để đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với các chất ô nhiễm, biến đổi hoá học, tạo thành các chất khác nồng độ thấp hơn hoặc chất hoà tan nhưng không độc hại hoặc gây ô nhiễm môi trường. Giai đoạn xử lý hoá lý có thể là giai đoạn xử lý độc lập hoặc xử lý cùng với các phương pháp cơ-hoá-sinh học.


– Phương pháp sinh học trong các cty xử lý nước thải sinh hoạt là sử dụng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật (VSV) có lợi để chúng tự phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải qua quá trình lên men kỵ khí hoặc hiếu khí.


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3559 1848 (6 line) hoặc 0919940018

Các bài khác cùng chuyên mục: