Các thì cơ bản trong tiếng Hàn

Khi học ngoại ngữ thì việc học thì chia động từ là một điều tất yếu . Khác với những ngữ pháp tiếng Hàn phức tạp và khó nhớ thì cách chia động từ theo thì trong tiếng Hàn lại vô cùng đơn giản là dễ học . Sau đây trung tâm tiếng Hàn SOFL xin chia sẻ với bạn đọc 4 thì cơ bản trong tiếng Hàn. Ngoài ra các bạn có thể đăng kí học tiếng Hàn Quốc ở Hà Nội với trung tâm nha:


1. Thì hiên tại :đang


ĐỘNG TỪ +은/는


Ví dụ:
먹다 -> 먹는다 :đang ăn
가다 -> 간다 :đang đi


2.Thì hiện tại tiếp diễn : đang , dùng chỉ chính xác những hoạt động đang diễn ra nhé


ĐỘNG TỪ+ 고 있다


Ví dụ:
가다 ->가고 있다 đang đi
먹다 -> 먹고 있다 đang ăn


3. Thì quá khứ:đãĐỘNG TỪ+ 았 (었 ,였) 다


Ví dụ:
오다 -> 왔다 đã đến
먹다 -> 먹었다 đã ăn
4.Thì tương lai :sẽ


ĐỘNG TỪ+ 겠다


Ví dụ:
하다 -> 하겠다 sẽ làm
기다리다 -> 기다리겠다 sẽ đợi(sẽ chờ)


ĐỘNG TỪ +(으) ㄹ것


Ví dụ:
하다 ->할 것이다 sẽ làm
가다 -> 갈 것이다 sẽ đi


Nguồn : Trung tâm tiếng Hàn SOFL

Các bài khác cùng chuyên mục: