Cách quản lý hệ thống xử lý nước thải: Các vấn đề thường gặp và cách giải quyết


Trong vận hành hệ thống xử lý nước thải, các công ty có he thong xu ly nuoc thai thường sẽ gặp các vấn đề như bùn nổi, bùn tạo thành bọt và váng… công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là Cty xử lý nước thải có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề này. Nay xin tổng hợp và cung cấp lại cho các bạn cùng theo dõi và xử lý vấn đề của mình.


Hệ thống cong trinh xu ly nuoc thai sản xuất bột cá
Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa học, sinh học
Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy in
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp


I. THÔNG SỐ VẬN HÀNH
I.1 Vận hành hệ thống xử lý hiếu khí
Trước khi tiến hành vận hành toàn bộ hê thống, cần tiến hành các thao tác: khởi động kỹ thuật, khởi động hệ thống sinh học.


* Khởi động kỹ thuật:
Kiểm tra hệ thống điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống. Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể.


Kiểm tra kỹ thuật toàn bộ hệ thống (vận hành các bơm, sục khí, các van, chương trình…). đồng thời, thực hiện việc thử bằng nước sạch trước khi vận hành hệ thống trên nước thải thực tế.


* Khởi động hệ thống sinh học:
Thông thường, để khởi động hệ thống sinh học thì cần phải có sẵn lượng sinh khối trong các hệ thống xử lý. Sinh khối có thể phát triển tự phát thông qua việc cấp nước thải liên tục vào bể phản ứng. để tiết kiệm thời gian, cấy vào bể phản ứng sinh khối lấy từ nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động hoặc sinh khối vi sinh chuyên biệt.


I.2 Vận hành hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt
Vận hành hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt yêu cầu cần phải theo dõi thường xuyên, kiểm soát các quá trình thử mẫu và kiểm tra, đồng thời tính toán kiểm soát các quá trình. [15]


I.2.1 Theo dõi vận hành
✓ Lớp màng: người vận hành phải kiểm tra độ dày của lớp màng để đảm bảo nó mỏng và đồng bộ hoặc dày và nặng (cho biết chất hữu cơ quá nặng). đồng thời, việc vận hành còn quan tâm đến màu sắc của lớp màng. Lớp màng màu xanh là bình thường, màu xanh đen hoặc màu đen cho biết chất hữu cơ quá tải, những màu khác có thể cho biết nồng độ nước thải công nghiệp hoặc các chất hóa học thêm vào hệ thống. Cần kiểm tra sự tăng trưởng bể mặt phụ của lớp màng để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt (mỏng và trong mờ); nếu sự tăng trưởng dày và tối cho thấy chất hữu cơ đã quá tải.


✓ Lưu lượng: sự phân phối lưu lượng dòng thải phải được kiểm tra để đảm bảo vận


hành đồng bộ. Ngoài ra cũng cần quan tâm đến sự thoát nước của hệ thống.


✓ Bộ phân phối: cần phải đồng bộ và phẳng. Bộ phân phối phải được kiểm tra để


tránh sự rò rỉ.


✓ Lớp đệm: kiểm tra để đảm bảo vận hành đồng bộ.


I.2.2 Kiểm soát các quá trình thử mẫu và kiểm tra
để bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt, mẫu thử và thời gian là rất quan trọng.


✓ Lọc dòng vào: kiểm tra các thông số: DO, pH, nhiệt độ, các chất rắn có thể


lắng, BOD, chất rắn lơ lửng và các kim loại.


✓ Lưu lượng tái tuần hoàn: các thông số cần kiểm tra: DO, pH, tốc độ dòng chảy, và nhiệt độ.


✓ Lọc dòng ra: kiểm tra DO, pH và bình.


✓ Quá trình thải: kiểm tra DO, pH, các chất rắn có thể lắng, BOD và các chất rắn lơ lửng.


Làm tăng SS, BOD ở nước thải đầu ra Lớp bọt váng sẽ giữ lại một lớp bùn hoạt tính làm ảnh hưởng tới thời gian lưu bùn.6Bùn tạo khối không phải do vi khuẩn dạng sợiBùn chứa quá nhiều polyme ngoại bào làm lớp bùn xốpTăng SS, BOD ở nước thải đầu ra, làm loãng lượng bùn.

Bùn tạo thành khôi


Các biện pháp kiểm soát bùn khó lắng:
Kiểm soát bùn dạng khối:
Các yếu tố lưu ý khi kiểm soát bùn dạng khối:
- Thành phần nước thải


Nước thải chứa nhiều các nguyên tố dạng vết cũng gây ra hiện tượng bùn tạo khối. đối với nước thải công nghiệp, thành phần Nitơ và Photpho cần được kiểm tra trước khi đưa vào hệ thống xử lý, sự thiếu hụt dinh dưỡng trong nước thải công nghiệp với hàm lượng BOD cao sẽ tạo nên khối bùn. Sự dao động pH cũng là yếu tố gây bất lợi đối với thiết kế. Sự khác nhau về tải trọng khi vận hành hệ thống hoạt động một mẻ cũng gây ra hiện tượng bùn tạo khối.


Kiểm soát bùn nổi:
Bùn nổi có thể kiểm soát bằng các biện pháp sau


Tăng lượng bùn tuần hoàn thải bỏ từ bể lắng đợt hai, nhằm giảm thời gian lưu bùn trong bể lắng.
Giảm thời gian lưu bùn để tránh quá trình nitrat hoá. Nơi có khí hậu ấm, rất khó vận hành ở thời gian lưu bùn ngắn để tránh nitrat hoá.
Nếu quá trình bùn hoạt tính đòi hỏi nitrat hoá, thì nên sử dụng mô hình dòng chảy nút. Khi đó, bể đầu tiên sẽ là vùng yếm khí. Ở đây, các vi khuẩn sẽ được hoà trộn cùng với các ion nitrat, ion nitrit từ bùn tuần hoàn và BOD trong nước thải. Ở vùng yếm khí, các vi khuẩn trong điều kiện ít oxy, cùng sự hiện diện của các ion nitrit và nitrat, BOD sẽ thúc đẩy quá trình đề nitrat hoá

Các bài khác cùng chuyên mục: