Mộ đá xanh là chỉ những ngôi mộ được làm bằng đá tự nhiên.Mộ đá khối và mộ ốp đá hoa cương là hai loại mộ thông dụng nhất.Mộ đá khối là loại mộ làm bằng đá xanh nguyên khối, còn mộ làm từ đá hoa cương granite là kiểu mộ ốp bên ngoài bằng đá.
Mộ đôi đá : nhiều mẫu lăng mộ đá ninh bình đẹp như loại không mái, hai mái, ba mái các kích cỡ từ nhỏ tới lớn.Mộ đôi làm cho hai người hoặc nhiều người giúp tiết kiệm diện tích đất đai và thể hiện sự gắn bó khăng khít không tách rời.
Mộ tam sơn đá : mộ tam sơn không mái, kiểu mộ đơn giản.Đây là loại mộ nhỏ gọn, thường nằm trong quần thể khu lăng thờ đá với nhiều hạng mục đá khác.
Mộ đá khối Ninh Bình


Mộ đá xanh là chỉ những ngôi mộ được làm bằng đá tự nhiên.Mộ đá khối và mộ ốp đá hoa cương là hai loại mộ thông dụng nhất.Mộ đá khối là loại mộ làm bằng đá xanh nguyên khối, còn mộ làm từ đá hoa cương granite là kiểu mộ ốp bên ngoài bằng đá.
Mộ đôi đá : nhiều mẫu lăng mộ đá ninh bình đẹp như loại không mái, hai mái, ba mái các kích cỡ từ nhỏ tới lớn.Mộ đôi làm cho hai người hoặc nhiều người giúp tiết kiệm diện tích đất đai và thể hiện sự gắn bó khăng khít không tách rời.
Mộ tam sơn đá : mộ tam sơn không mái, kiểu mộ đơn giản.Đây là loại mộ nhỏ gọn, thường nằm trong quần thể khu lăng thờ đá với nhiều hạng mục đá khác.


Mộ đá khối Ninh Bình


Mộ đá xanh là chỉ những ngôi mộ được làm bằng đá tự nhiên.Mộ đá khối và mộ ốp đá hoa cương là hai loại mộ thông dụng nhất.Mộ đá khối là loại mộ làm bằng đá xanh nguyên khối, còn mộ làm từ đá hoa cương granite là kiểu mộ ốp bên ngoài bằng đá.
Mộ đôi đá : nhiều mẫu lăng mộ đá ninh bình đẹp như loại không mái, hai mái, ba mái các kích cỡ từ nhỏ tới lớn.Mộ đôi làm cho hai người hoặc nhiều người giúp tiết kiệm diện tích đất đai và thể hiện sự gắn bó khăng khít không tách rời.
Mộ tam sơn đá : mộ tam sơn không mái, kiểu mộ đơn giản.Đây là loại mộ nhỏ gọn, thường nằm trong quần thể khu lăng thờ đá với nhiều hạng mục đá khác.

Các bài khác cùng chuyên mục: