Tài Liệu Cần Thiết Cho Những Ai Đang Muốn Tự Học
Tiếng Hàn Quốc

Sau hơn mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính
thức giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, sự hợp tác
trên nhiều lĩnh vực của hai quốc qua không ngừng phát
triển. Cùng với tình hữu nghị ngày càng gắn bó này, tại
Việt Nam nhu cầu tìm hiểu về đất nước, con người nền văn
hóa Hàn Quốc ngày càng tăng. Biểu hiện cụ thể của sự quan
tâm này là việc ngày càng có nhiều người Việt Nam có nhu
cầu học tiếng Hàn Quốc.


Bên Cạnh mục đích học văn hóa , học tiếng Hàn càng là một
phương tiện giúp thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai nước
ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam,
cũng như số lượng tu nghiệp sinh Việt Nàm Lao động bên
Hàn Quốc cũng rất lớn cũng vì vậy sự hiểu biết sẽ tạo rất
nhiều thuận lợi cho hợp tác kinh doanh, đồng thời giúp
giảm thiểu những tranh chấp không đáng có do bất đồng
ngôn ngữ.


Quyển sách tự học tiếng hàn cơ bản ra đời dựa trên kinh
nghiệm học tiếng hàn
của rất nhiều người để đáp ứng phần
nào nhu cầu này. nội dung sách bao quát một vốn ngôn ngữ
lớn, thực tế và hữu dụng trên mọi khía cạnh của cuộc sống
hàn ngày, được sắp Xếp theo chủ đề tiện việc tra cứu. các
mẫu câu tiếng hàn đều được phiên âm các nói sang tiếng
việt để giúp người học nhanh chóng và dễ dàng nói được
tiếng Hàn.


Đây là một tài liệu cần thiết dành cho những người đang
học tiếng Hàn

Các bài khác cùng chuyên mục: