Đất thuộc hộ gia đình.
công cong công chứng mua bán nhà chung mua ban nha chứng mua bán đất
- Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài
- Có người dưới 18 tuổi
- Có yếu tố nước ngoài
- Có liên quan đến thừa kế
- Bên tặng cho/nhận tặng cho là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
cong chung mua ban nha dat

Các bài khác cùng chuyên mục: