Công ty Microsoft lưu trữ hồ sơ Mail trực tuyến mãi mãi
Công ty Microsoft đã đổi không giống như là trước chính sách lưu tài liệu của nó cho Office 365 và Email các mục bị delete sẽ không bao giờ biến mất , trừ việc này các bạn đã tùy chỉnh một chế độ đã thay đổi

Hiện tại thì chúng ta sẽ bị delete mọi thứ trong folder Deleted sau 90 ngày. Microsoft giải thích ở đây thiết lập mới này như một cách chống lại việc lở tay delete tài liệu
Công ty Microsoft cho hay các chiến lược không bao giờ bao giờ xóa sẽ được áp dụng đối với bất cứ ai mà đã không cấu hình 1 tùy chỉnh quản lý hồ sơ. Bất kỳ chiến lược tùy chỉnh mà Admin đã cấu hình này sẽ vẫn có hiệu lực và ghi đè lên các chế độ không bao giờ delete.


Sự thay đổi để lưu trữ hồ sơ mãi mãi là đầy thách thức: nhiều tổ chức rất mừng khi có Email bị xóa biến mất tồn tại mãi mãi, rất nhiều người khác sẽ được hạnh phúc khi việc delete auto đã mất đi


Nguồn: http://cafe.bea.vn/cafe/showthread.php?p=38823

Các bài khác cùng chuyên mục: