Google Chrome có mỗi chọn lựa mà sẽ thiết lập lại default cho nó nghĩa là hết thảy những thiết lập của các bạn trên GG Chrome sẽ mất, điều này là hữu ích khi GG Chrome bạn luôn bị lỗi hoặc đơn giản là chúng ta muốn Google Chrome trở lại giống như lúc mới cài nó. Để tìm thấy tùy chỉnh này, từ menu Chrome >> chọn Settings >> di chuyển xuống cuối trang Click Show Advance Settings >> tiếp theo di chuyển xuống cuối trang >> Chọn Reset settings
Dùng tùy chọn này và Google Chrome sẽ xóa gần giống như hết thảy mọi thứ - Addon của chúng ta, Install, cookies, lịch sử, homepage, công cụ tìm kiếm default, và nhiều hơn nữa. GG Chrome sẽ không xóa bookmark, mật khẩu của các bạn , Do đó dữ liệu cá nhân có ý nghĩa của chúng ta sẽ được lưu giữ.

Đây cũng là một ứng dụng hay từ Cty Google, tại sao các bạn 0 tìm hiểu nó ngay bây giờ nhỉ và có gì vướn mắt các bạn có khả năng đến blog của tôi Thu thuat tin hoc , ah mà các bạn nào chư biết đặt Cty Google làm trang chủ thì có thể xem bài viết này đặt google làm trang chủ của tôi Thank

Các bài khác cùng chuyên mục: