TÌM HIỀU MÁY BIẾN ÁP 3 PHA
Trong các hệ thống điện ngày nay, cứ mỗi KW công suất nguồn điện cần phải có khoảng 5 - 6KVA may bien ap công suất máy biến áp. Tổng thất điện năng trong các máy biến may bien ap 3 pha áp chiếm tới gần 30% toàn bộ tổn thất điện năng may bien ap dong anh trong các lưới điện. Do đó máy biến áp là một trong các thành phần chủ yếu của các hệ thống điện, có ý nghĩa quyết định tới tính kinh tế của chúng.
Đến những năm cuối của thế kỷ 20 hầu như tất các các máy biến áp đều thuộc loại Máy biến áp đông anh, trong đó dầu đóng vai trò vừa hỗ trợ làm mát các cuốn dây, vừa làm tăng độ bền cách điện của chúng.

Các bài khác cùng chuyên mục: