Cần bán 2 cây 6300 để đổi điện thoại khác:
1 cây 600.000
mua 2 cây 1.000.000
Máy sử dụng rất kỹ , pin sử dụng vẫn tốt.
Liên hệ: 0934 905 633

Các bài khác cùng chuyên mục: