1: Khởi Động
Để sử dụng ấn nút (on,off ) giữ 2 đến 3 giây cho đèn vàng sáng lên, sau đó

Giữ nguyễn nút ( rec) đến khi đèn vàng nhấp nháy 3 cái rồi tắt đi là bắt đầu quay
2: Tắt camera
Khi tắt bạn giữ nguyên nút on/off khoảng 3 giây đến khi đèn tắt đi là được
3: Lưu ý:
Không tắt mở liên tục, mỗi lần cách nhau 5 giây
Không ấn liên tiếp vào nút diều khiển

Các bài khác cùng chuyên mục: