Bài trước chukysokhaithue.net đã hướng dẫn các bạn cài đặt chữ ký số VNPT-CA token V6 . Hôm nay như đã hứa mình sẽ viết lại bài hướng dẫn đăng ký chữ ký số vnpt với cơ quan thuế đơn giản bằng hình ảnh .

Bước 1:

Diễn nhiên bước này chúng ta phải cấm thiết bị token vào máy . Sau khi cấm token vào máy các bạn vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp và trang sẽ là trang các bạn sẽ sử dung để nôp tờ khai với cơ quan thuế sau này.
Lưu Ý : Các bạn phải sử dung IE , ưu tiên IE8 , sau bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Ietab trên Google Chrome để các bạn có nhiều sự lựa chọn để sử trình duyệt
Sau khi vào web thì chon đăng ký
Bước 2:

Sau khi chọn sẽ xuất hiện
Ở bước này các bạn làm theo những gì mình đóng khung đỏ
  • Mã số thuế : Mã số thuế doanh nghiệp
  • Số điện thoại : Số điện thoại để cơ quan thuế có thể liên lạc với doanh nghiệp khi cần
  • Email : Quan trong. Mail này phải thật, tồn tại và bạn có toàn quyền trên mail này vì tất cả những tờ khai của bạn với thuế , thuế sẽ phản hồi về mail này
Bước 3 :

Chon tiếp tục sẽ xuất hiện cửa sổ sau

Các bạn chọn mã pin mặt định của chữ ký số vnpt or mã pin mà bạn đã thay đổi rồi chấp nhận

Bạn chon ký diện tử và khi ký xong sẽ xuất hiện
Bạn chọn gửi đăng ký để hoành thành thủ tục và chờ cơ quan thuế phải hồi .
Bước 4:

Check mail kiểm tra thông tin và thay đổi mật khẩu
Mình đã trình bày xong 4 bước đơn giản để đăng ký thuế chúc các bạn thành công
Ở bài tiếp theo chữ ký số khai thuế sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần nềm iTaxViewer1.0.5 dùng để đọc các file xml

Các bài khác cùng chuyên mục: