Web Facebook hiện đương trở thành một cơn nghiện trên toàn cầu, không dừng lại ở đây, nó tiếp tục thêm nhiều tính năng mới cho người dùng. Facebook đang thí nghiệm một công dụng trên điện thoại di động, cho phép người áp dụng chọn lọc bạn bè và các trang có bài viết mà họ muốn nhìn thấy. Đối với một số người sử dụng điện thoại di động, sẽ hiện ra 1 chú chó nhỏ làm bằng đồ họa, khuyến khích người dùng để tham khảo nhiều hơn những gì bạn yêu thích.
Từ đó, nó dẫn đến 1 màn ảnh (bên dưới) với cả thảy các bạn bè và các trang mà người đó đã được kết nối. Mọi người có thể chọn nhiều trang & bạn bè họ sẽ được được ưu tiên xếp trên. Cho đến khi công năng lí tưởng này dùng trên Web Facebook, cách chính mà mọi người có thể nhìn thấy mỗi bài viết viết từ 1 người bạn hay trang là chọn lựa trong các thông báo. Web Facebook xác nhận các thí nghiệm hiện tại được tiến hành, giống nhưng ko nói rõ về cách khả năng này hoạt động khi nào.

Chỉ bằng cách thực hành ngay thì mới biết thêm được trải nghiệm mới, đừng tiếc 1 tí thời nhé, chúng ta có khả năng liên hệ với mình mở tính năng đánh dấu E-mail đã Email Google. Thank mọi người đã tham khảo bài viết của mình.

Các bài khác cùng chuyên mục: