Cty Bill Gate thực sự đã lên dự tính cho các ứng dụng từ cửa hàng Google Play. Tại hội nghị phát triển ở San Francisco, phó chủ tịch Công ty Microsoft vạch ra một dự tính đầy tham vọng để cho vào Windows Store với các phần mềm mới, & nó liên quan đến việc sử dụng từ càng nhiều nguồn càng tốt. Rất có thể là các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android sẽ được xuất hiện trên Win 10.

Để minh họa cho 1 chương trình Windows 10 chạy trên điện thoại đã được dựa trên mã hệ điều hành Android nhưng đã tận dụng đầy đủ của chuột và khả năng cảm ứng của Win 10 và được tích hợp với các mô ảnh điều hướng Hệ điều hành Windows 10. Nhưng điều có ý nghĩa để nhận ra rằng Công ty Microsoft 0 chỉ cần cửa hàng của mình với 1 loạt các ứng dụng Android. Các nhà phát triển phần mềm HĐH Android sản xuất chạy trên nền tảng Win và đưa chúng ra thị trường tại cùng thời điểm với các đối tác hệ điều hành Android của họ.
Để đạt được đạt được kết quả là luôn nghiên cứu cái mới & nếu chúng ta không có thời gian thì hãy theo dỗi các bài viết mình và có gì vướn mắt bạn có khả năng đến site của tôi http://cachthaydoimatkhaumaytinh.blogspot.com/ , ah mà các bạn biết cách ghi status trên facebook chưa, Thank

Các bài khác cùng chuyên mục: