Mặc dù Công ty Microsoft bỏ hỗ trợ Hệ điều hành Windows XP năm vừa qua, Google đã quyết định cung cấp cho người áp dụng XP thay đổi & sửa lỗi bảo mật cho trình duyệt GG Chrome của mình trên hệ điều này. Nhưng dù Cty Microsoft đã thúc đẩy thuyết phục nhiều người áp dụng nâng cấp lên bản Window mới nhưng tiếp tục có rất nhiều người sử dụng Hệ điều hành Windows XP. Trong thực tiễn theo thống kê của trang web Netmarketshare tính toán rằng như là của tháng 3 năm 2015, Windows XP tiếp tục chiếm khoảng 17 phần trăm của những hệ thống truy cập Internet trên thới giới.

Vì thế, Cty Google đã quyết định sẽ tiếp tục đổi mới thường xuyên và vá lỗi bảo mật cho GG Chrome trên XP vào cuối năm 2015. Cty Microsoft chỉ có Internet Explorer 8 là phiên bản độc nhất của trình duyệt được hỗ trợ trên XP, & hỗ trợ mà sẽ biến mất vào ngày 12 tháng 1, năm 2016. XP vẫn có nhiều lựa chọn của 2 ông lớn Mozilla Firefox và Opera cho Hệ điều hành Windows cả hai không có gì thay đổi còn hổ trợ Windows XP.
Một cách tiếp cận mục đích như dự định là luôn nghiên cứu cái mới và nếu mọi người không có thời gian thì hãy theo dỗi các bài mình và có gì vướn mắt chúng ta có thể đến blog của mình https://thuthuatinhoc.wordpress.com/ , ah mà các chúng ta biết cách ghi status trên facebook chưa, cám ơn

Các bài khác cùng chuyên mục: