Phá thai là một chủ đề gây tranh cãi với quan điểm mạnh mẽ thường đưa ra trên cả hai mặt của đối số. Bằng chứng đầu tiên về việc chấm dứt thai đi lại nhiều thế kỷ, được cho là như xa trở lại như 1550 BC. Ý kiến ​​chung là phá thai lần đầu tiên được thực hiện với số lượng đáng kể trong thế kỷ thứ 13. Không có luật phá thai tại thời điểm này.


Tóm tắt lịch sử ra đời của quy trình phá thai:
Các luật phá thai ngoại khoa đầu tiên đã đi qua ở Anh vào những năm đầu thế kỷ XIX, khi nó đã được thực hiện bất hợp pháp để thực hiện việc phá thai sau khi "làm nhanh chóng". Quickening là thuật ngữ được dùng để mô tả thời gian khi thai nhi đầu tiên có thể được cảm nhận bởi một phụ nữ mang thai. Ngày xưa pha thai gia bao nhieu và có nguy hiểm không? Phá thai bất hợp pháp đã được thực hiện dưới bất kỳ trường hợp vào năm 1861, mặc dù các hình phạt đã được giảm xuống tù chung thân.

Những quy định này đã được nới lỏng trong năm 1929 khi phá thai được hợp thức hóa trong một số tình huống. Nếu cuộc sống của một người phụ nữ được coi là nguy hiểm, hoặc sức khỏe của cô có nguy cơ, sau đó mang thai có thể được hủy bỏ trước 28 tuần. Qua trinh pha thai bang thuoc ngày nay có gì khác so với ngày xưa? Chiến dịch nhằm hợp pháp hoá phá thai bắt đầu tụ tập tốc độ trong những năm 1930, khi chủ đề đã được nhiều hơn trong mắt công chúng.

Các nhà vận động chủ yếu là chiến đấu với lý do nhiều người đã phải dùng đến nạo phá thai bất hợp pháp, mà đã dẫn đến những tổn thương và cái chết của hàng trăm phụ nữ ở Anh. Trường hợp của Alec Bourne là công cụ trong các tuyến đường để hợp pháp hóa cuối cùng của việc nạo phá thai, mặc dù nó vẫn còn gần 20 năm trước khi nó sẽ trở thành hợp pháp. Tiến sĩ Bourne đã bị truy tố vào năm 1938 sau khi hủy bỏ thai 14 năm cô gái cũ.

Ông tuyên bố rằng cô đã tự tử, và cuối cùng đã được tuyên bố trắng án với lý do cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm nếu cô tiếp tục với việc mang thai. Đây là một trường hợp địa danh, và pháp luật đã được nới lỏng hơn nữa như là kết quả của việc này. Mặc dù vẫn còn bất hợp pháp, nó mở ra những cánh cửa cho nhiều phụ nữ để tìm kiếm thành công phá thai vì lý do sức khỏe thể chất và tinh thần.


Điều này gây ra các vấn đề về bình đẳng giữa người giàu và người nghèo mặc dù. Kiểm tra của một bác sĩ tâm thần đã được yêu cầu cho việc phá thai trên cơ sở sức khỏe tâm thần và điều này là rất tốn kém, nghĩa là chỉ có những người giàu có đã có thể đi xuống con đường này. Những phương pháp pha thai 7 tuan nào an toàn? Điều này do đó làm giảm số lượng bất hợp pháp, phá thai không an toàn xảy ra, nhưng nhiều phụ nữ nghèo vẫn trải qua nạo phá thai không an toàn.

Năm 1967, Luật Phá thai đã được đưa vào, hợp thức hóa việc chấm dứt ở Anh (ngoại trừ ở Bắc Ireland). Lý do chính cho sự thay đổi trong luật pháp là để ngăn ngừa thương tích và tử vong đã được gây ra bởi phá thai không an toàn. Mặc dù đã có một số thay đổi trong luật phá thai vì, Luật Phá thai đã được tương đối không thay đổi trong những năm qua.

Luật pháp hiện nay đòi hỏi một người phụ nữ để có một chứng chỉ từ hai bác sĩ khác nhau phác thảo lý do tại sao cô ấy sẽ giống như một chấm dứt. Các giới hạn pháp lý cho việc phá thai đã được thay đổi từ tuần thứ 28 đến 24. Họ phải được thực hiện tại các bệnh viện, và có thể được tài trợ hoặc thông qua các NHS hoặc tư nhân. Dưới 16 của không cần sự cho phép của cha mẹ để trải qua một ca phá thai. Phần lớn các luật pháp vẫn giải thích cho người dân nhưng thật khó để thay đổ

Nguồn: Quảng cáo Uy Tín

Các bài khác cùng chuyên mục: