Soi cau lo de ngày 16/06/2015 tìm được 58 cầu có độ dài >= 5 ngày:01 | 04 | 06 | 08 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 43 | 47 | 49 | 53 | 53 | 58 | 59 | 65 | 67 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 80 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 93 | 98 | 98 | 99 |
Trong đó có 21 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Soi cau xuất hiện tại 33 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 68,86: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 68 hoặc 86)
Thống kê cầu lặp:
68,86 5 cầu
04,40 4 cầu
37,73 4 cầu
02,20 3 cầu
23,32 3 cầu
26,62 3 cầu
34,43 3 cầu
08,80 2 cầu
38,83 2 cầu
39,93 2 cầu
35,53 2 cầu
67,76 2 cầu
07,70 2 cầu
89,98 2 cầu
01,10 1 cầu
06,60 1 cầu
14,41 1 cầu
16,61 1 cầu
24,42 1 cầu
25,52 1 cầu
28,82 1 cầu
29,92 1 cầu
03,30 1 cầu
13,31 1 cầu
47,74 1 cầu
49,94 1 cầu
58,85 1 cầu
59,95 1 cầu
56,65 1 cầu
57,75 1 cầu
48,84 1 cầu
88 1 cầu
99 1 cầu

Các bài khác cùng chuyên mục: