Kết quả soi cau lo hom nay ngay 17/06/2015 tìm được 79 cầu có độ dài >= 5 ngày:03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 67 | 71 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 85 | 87 | 93 | 98 |
Trong đó có 22 cầu dài trên 5 ngày
Soi cau xo so mien bac xuất hiện tại 37 cặp số khác nhau, trong đó có 18 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 15,51: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 15 hoặc 51)

Thống kê soi cau lặp:
15,51 5 cầu
05,50 4 cầu
12,21 4 cầu
04,40 4 cầu
56,65 4 cầu
03,30 3 cầu
06,60 3 cầu
09,90 3 cầu
36,63 3 cầu
45,54 3 cầu
47,74 3 cầu
55 3 cầu
57,75 3 cầu
13,31 2 cầu
24,42 2 cầu
28,82 2 cầu
29,92 2 cầu
34,43 2 cầu
37,73 2 cầu
46,64 2 cầu
25,52 2 cầu
67,76 2 cầu
77 2 cầu
07,70 1 cầu
01,10 1 cầu
11 1 cầu
14,41 1 cầu
19,91 1 cầu
02,20 1 cầu
22 1 cầu

26,62 1 cầu
59,95 1 cầu
17,71 1 cầu
58,85 1 cầu
78,87 1 cầu
39,93 1 cầu
89,98 1 cầu

Các bài khác cùng chuyên mục: