PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾT QUẢ SIÊU ÂM
Thông tin bệnh nhân và hình ảnh siêu âm: Được in Phần mềm trả kết quả siêu âm chung trên phiếu báo cáo chẩn đóan
Nâng cấp miễn phí cho tòan bộ khách hàng của MedTekGr Card nhận hình chẩn đoán y khoaModel: Avermedia DVD EZCapture

Bao gồm:
- Card nhận hình chẩn đoán y khoaModel: Avermedia DVD EZCapture
- Dây tín hiệu: 05m
- Phần mềm SieuAm-New
+ Lưu trữ hình siêu âm cùng với thông tin bệnh án
+ In kết quả trên giấy in vi tính
Bảo hành vĩnh viễn suốt quá trình sử dụng, nâng cấp miễn phí

Các bài khác cùng chuyên mục: