Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp - Máy biến thế
Từ trường biến thiên này tạo may bien ap kho ra trong mạch điện thứ cấp 1 hiệu điện thế thứ cấp. Như vậy hiệu điện thế sơ cấp có thể thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thông qua từ trường. Máy biến áp đông anh.Sự biến đổi này có thể được điều chỉnh qua số vòng quấn trên lõi sắt.

Các bài khác cùng chuyên mục: