HTC Desire s#7903; h#7919;u m�n hinh Amoled cho #273;#7897; hi#7879;n th#7883; m�u s#7855;c r#7845;t t#7889;t, 512 MB ROM, 576 MB RAM v� Sim MobiFone th#7867; Sim MobiFone nh#7899; m#7903; r#7897;ng l�n #273;#7871;n 32 GB. Thi#7871;t b#7883; s#7917; d#7909;ng pin dung l#432;#7907;ng 1.400 mAh, Sim MobiFone Sim MobiFone c#361;ng gi#7889;ng Nexus One. C�c Sim MobiFone chi ti#7871;t ph#7909; Sim MobiFone kh�c c#7911;a Desire l� 1 c#7893;ng microUSB, khe c#7855;m headphone 3.5mmGi� b�n: 4.200.000 #273;Chi ti#7871;t s#7843;n Sim MobiFone Sim MobiFone ph#7849;m: htc desire a8181Xin Sim MobiFone m#7901;i Sim MobiFone qu? kh�ch xem th�m c�c s#7843;n ph#7849;m : dien thoai di dongC�ng ty TNHH B�n H�ng Tr#7921;c Tuy#7871;n - Website: banhangtructuyen.vnTr#7909; s#7903; : S#7889; 141 L#432;#417;ng Th#7871; Vinh- Thanh Xu�n - H� N#7897;i. Tel: 04.66 75 92 95C#417; Sim MobiFone Sim MobiFone s#7903; 1 : S#7889; 53 #272;#432;#7901;ng Xu�n Th#7911;y, C#7847;u Gi#7845;y, H� N#7897;i.Tel: 04.66 54 86 00C#417; s#7903; 2 : S#7889; 253 Tr#432;#417;ng #272;#7883;nh, Ho�ng Mai, H� N#7897;i. Tel: 04.6296 9006Hotline: 0972620000 - 01694598888

Các bài khác cùng chuyên mục: