<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; ">Card hay&nbsp;<a href="http://vlhanoi.com/ds-san-pham-in-an/name-card.aspx" data-mce-href="http://vlhanoi.com/ds-san-pham-in-an/name-card.aspx">card visit</a>, name card là ấn phẩm rất quan trọng đối với cá nhân nói riêng và trong giao tiếp, kinh doanh nói chung.&nbsp;<a href="http://vlhanoi.com/inan-ndbv/in-name-card/in-name-card.aspx" data-mce-href="http://vlhanoi.com/inan-ndbv/in-name-card/in-name-card.aspx">In name card</a>&nbsp;không chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin cá nhân mà còn thẻ hiện đẳng cấp của người sở hữu. Một&nbsp;<a href="http://vlhanoi.com/ds-san-pham-in-an/name-card.aspx" data-mce-href="http://vlhanoi.com/ds-san-pham-in-an/name-card.aspx">name card đẹp</a>, cầu kỳ, sang trọng luôn là mong muốn của nhiều khách hàng.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; ">Hãy liên hệ với chúng tôi để thấy luôn hài lòng.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><strong>CÔNG TY CỔ PHẦN V&amp;L HÀ NỘI</strong><br><strong>Trụ sở chính :</strong>&nbsp;277 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội&nbsp;<br>Điện thoại : (+84)-4668 32 888&nbsp;<br><strong>Chi nhánh Hà Nội</strong>&nbsp;<br>Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà 164 - Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội&nbsp;<br>Điện thoại : +84-435690008 - +84-435690164 | Fax: +84-435690016&nbsp;<br><strong>Chi nhánh Thanh Hóa</strong><br>Địa chỉ: Số 07 - Phố Bà Triệu 3 - Phường Trường Thi - Tp. Thanh Hóa&nbsp;<br>Điện thoại : 0373 256 206<br><strong>Chi nhánh Hải Dương</strong><br>Địa chỉ: Số 4 - Phố Vũ Hựu - Phường Thanh Bình - Tp. Hải Dương<br>Điện thoại: 0932 314 008<br>Hotline:&nbsp;<span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>0919 383 595&nbsp;</strong></span><br>Email:&nbsp;<a href="mailto:contact@vlhanoi.com" data-mce-href="mailto:contact@vlhanoi.com">contact@vlhanoi. com</a><br>Website:&nbsp;<a href="http://vlhanoi.com/" data-mce-href="http://vlhanoi.com/">http://vlhanoi.com</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://vlhanoi.com.vn/" data-mce-href="http://vlhanoi.com.vn/">http://vlhanoi.com.vn</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://vlhanoi.vn/" data-mce-href="http://vlhanoi.vn/">http://vlhanoi.vn</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><strong>LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH:</strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><a href="http://vlhanoi.vn/" data-mce-href="http://vlhanoi.vn/"></a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><strong>MS LÊ AN – 0932 317 008</strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><a href="http://vlhanoi.vn/" data-mce-href="http://vlhanoi.vn/"></a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; "><strong>Mail:&nbsp;</strong><a href="mailto:lean@vlhanoi.com" data-mce-href="mailto:lean@vlhanoi.com"><strong>lean@vlhano i.com</strong></a></p>

Các bài khác cùng chuyên mục: