VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĨNH PHÚC

Đ/C: Số nhà 131, phố Quán Tiên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0975038860 - 0915 101 880 - 0211 3696 595 Website: www.congchungvinhphuc.com

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG - GIAO DỊCH TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU
NHANH CHÓNG - THUẬN TIỆN - CHÍNH XÁC - AN TOÀN

Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

- Hợp đồng mua bán; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nhà; và các tài sản khác; Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất; nhà; và các tài sản khác; Hợp đồng mượn tài sản; Hợp đồng quyền sử dụng đất; nhà; và các tài sản khác; Hợp đồng thế chấp bất động sản; Hợp đồng cầm cố động sản; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhà và các tài sản khác…; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng bảo lãnh; Hợp đồng ủy quyền; Sửa đổi hợp đồng; Các hợp đồng, giao dịch khác…
Những văn bản về di chúc, thừa kế theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm

- Công chứng di chúc; Nhận giữ di chúc; Công chứng từ chối nhận di sản thừa kế; Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế; Công chứng văn bản phân chia thừa kế; Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế
Những văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng, bao gồm:

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng- Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng- Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng
THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

Luật sư: VŨ TRƯỜNG HÙNG - VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĨNH PHÚC
ĐT: 0975038860 - 0915 101 880 - 0211 3696 595 Website: www.congchungvinhphuc.com

Đ/C: Số nhà 131, phố Quán Tiên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công chứng vĩnh phúc
Công chứng vĩnh phúc


Các bài khác cùng chuyên mục: