THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG CÁC GIAO DỊCH

- Hợp đồng mua bán , chuyển nhượng, tặng cho nhà đất
- Hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà đất.
- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà xưởng.
- Hợp đồng mua bán tàu biển.
- cong chung Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô, xe máy.
- Hợp đồng vay tiền, mượn tiền.
- Hợp đồng thế chấp tài sản, tài sản hình thành trong tương lai.
- Công chứng hợp đồng công chứng ủy quyền, giấy ủy quyền.
- Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.
- Hợp đồng đầu tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất.
- Công chứng hợp đồng thương mại, kinh tế, kinh doanh và dịch vụ.
- Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
- Văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng.
- Công chứng di chúc.
- Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản, việc từ chối nhận di sản.
- Công chứng hợp đồng, giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện công chứng.
- Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn.
website:
Văn phòng cong chungSài Gòn
Điện thoại: (+84 8) 3915 2339 - 3915 2278
Địa chỉ: 136 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Xin chân thành cảm ơn!.

Các bài khác cùng chuyên mục: