Lộc bình Gỗ Nu
LBN01
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ Nu nghiến
Kích thước :
Cao 120cm * Rộng 25m Giá 00.000 VNĐ 28.5
Nơi sản xuất :Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net

********


**************************

Lộc bình Gỗ Nu
LBN02
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ Nu nghiến
Kích thước :
Cao 50cm * Rộng 30cm Giá 00.000 VNĐ 6.5
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


********************************

Lộc bình
cham tứ quí Cham Cảnh CT17
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ tự nhiên Nguyên khối
Kích thước : Cao cm * Rộng cm Giá 00.000 VNĐ
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


***********************************

Lộc bình gỗ Cham ba mặt LB18
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ Tự nhiên
Kích thước :
Cao 160cm * Rộng 42cm Giá 11.800.000 VNĐ
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


**************************************


Lộc bình Cham ba mặt LB19
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ Chiuliu Nguyên khối
Kích thước :
Cao 120cm * Rộng 35cm Giá 16.800.000 VNĐ
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


**************************************

Lộc bình Cham Rồng LB20
(Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)
Chất liệu : Gỗ tự nhiên Nguyên khối
Kích thước :
Cao 180cm * Rộng 50cm Giá 20.200.000 VNĐ/đôi
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 - 0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


**********************************

Giá Ngà Voi - Giá Để Căm Ngà Voi GN01
Chất liệu : Gỗ Hương 100%
Kích thước : Dài 100cm * Rộng : cao : Giá 19.200.000 VNĐ
Kích thước :
Dài 120cm * Rộng : cao : Giá 26.200.000 VNĐ
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610

Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net
Hình ảnh là hàng Mộc - Chưa sơn PU

Các bài khác cùng chuyên mục: