Tủ thờ khảm ốc - Tủ thờ khảm Cảnh - Bàn thờ

ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHÚ HẢI

SANG TRỌNG - PHONG CÁCH - LỊCH SỰ
HOTLINE : 0972690610 - 02403856218
WEBSITE :
http://bobanghe.com
WEBSITE :
http://noithatphongkhac.net
Địa chỉ : Làng nghề truyền thống Tam Sơn - Từ Sơn - TP Bắc Ninh
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh :
Số 384 đường Lạc Long Quân F5 Q11 - ĐT 0977.558.168

*********************************************

Tủ thờ gỗ gụ triên thọ Tứ linh tam đa TT1
-Kích thướcDài 153 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :
-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 12.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 17.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


**********************************************

Tủ thờ gỗ gụ triên thọ Tứ linh tam đa TT2
-Kích thướcDài 175 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :
-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 13.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 18.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


********************************************

Tủ thờ khảm ốc - Tủ thờ khảm Cảnh TT3
-Kích thước: Dài 153 cm * Cao 127 cm Rộng 60 cm
-Chất liệu : -Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 13.5
-Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 18.5
-Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên
-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net

Hàng Mộc


**************************************************

Tủ thờ gỗ gụ khảm ốc kham cảnh TT4
-Kích thướcDài 175 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :

-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 14.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 20.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net

Hàng mộc chưa sơn


******************************************

Tủ thờ gỗ gụ khảm ốc khảm cảnh TT5
-Kích thướcDài 197 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :
-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 14.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 20.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net

Hàng mộc chưa sơn


**************************************************

Tủ thờ triện thọ
,Tứ linh tam đa TT6
-Kích thướcDài 175 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :

-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 13.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 18.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


*************************************************

Tủ thờ
gỗ hương triên Tứ linh tam đa TT8
-Kích thướcDài 176 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :

-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 13.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 18.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net

Ảnh tủ thờ gỗ hương hàng mộc chưa sơn


***********************************************

Tủ thờ gỗ hương triên thọ ,Tứ linh tam đa TT9
-Kích thướcDài 176 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :

-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ 13.5
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ 18.5
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net
Ảnh tủ thờ gỗ hương

Ảnh hàng mộc chưa sơn


************************************************** *

Tủ thờ gỗ Cẩm lai Khảm ốc TT10
-Kích thướcDài 176 cm * Cao127 cm *Rộng 60 cm
-Chất liệu :
Gỗ cẩm lai
-Gỗ Gụ 100% -Giá :00.000 vnđ
-
Gỗ Hương 100% -Giá :00.000 vnđ
- Màu săc :Vàng ,nâu đỏ màu tư nhiên

-Bảo hành : 5 năm
-Giá bán (Hàng Mộc Giảm 1.000.000 vnđ)
-Nơi sản xuât : Đồ gỗ Phú Hải - Tam Son
-DT : 02403856218 -0972690610
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net
Ảnh tủ thờ gỗ cẩm lai

Các bài khác cùng chuyên mục: