HoTT Shop nh#7853;n #273;#7863;t c�c m#7863;t h�ng t#7915; M#7929;.Ph#432;#417;ng th#7913;c #273;#7863;t h�ng- T�m m�n h�ng m� b#7841;n mu#7889;n order v� g#7903;i link s#7843;n ph#7849;m b#7841;n quan t�m trong topic n�y ho#7863;c qua p.m, Yahoo!.- M�nh s#7869; t�nh to�n c�c chi ph� c#7847;n thi#7871;t v� b�o cho c�c b#7841;n. N#7871;u #273;#7891;ng � mua, c�c b#7841;n #273;#7863;t c#7885;c 70% gi� tr#7883; h�ng cho m�nh.- Sau khi nh#7853;n #273;#432;#7907;c ti#7873;n c#7885;c, m�nh s#7869; ti#7871;n h�nh order ngay cho c�c b#7841;n. Trong kho#7843;ng www.simdepdongnai.com sim gia re 10 - 15 ng�y h�ng s#7869; v#7873; #273;#7871;n nh� m�nh. sim so dep C�c b#7841;n c� th#7875; #273;#7871;n t#7853;n nh� l#7845;y ho#7863;c g#7903;i qua c�c d#7883;ch v#7909; chuy#7875;n ph�t nhanh(c#432;#7899;c sim gia re ph� do c�c b#7841;n sim gia re ch#7883;u)Ph� ship sim so dep m#7897;t s#7889; m#7863;t h�ng th�ng d#7909;ng (hi#7879;n t#7841;i m#7913;c ph� n�y ch#7881; �p d#7909;ng khi #273;#7863;t c�c m#7863;t h�ng t#7841;i Amazon, mua h�ng t#7841;i NewEgg xin vui l�ng li�n h#7879; tr#7921;c ti#7871;p)Kindle#272;#7907;t h�ng Kindle nh#7853;n ng�y 15/10: H#7870;T+ Kindle 6" 3rd Gen Wifi - sim gia re Gi�: 185 USD (kho#7843;ng 3.610.000 VND) (Ch#7881; www.simdepdongnai.com c� m�u Graphite)+ Kindle 6" 3rd Gen 3G + Wifi. Gi�: 245 USD (Kho#7843;ng 4.777.000 VND) (C� m�u Graphite v� White)www.simdepdongnai.com+ Kindle DX Lastest Generation - Gi�: 465 USD+ Kindle DX 2nd Generation - Gi�: 445 USDPh#7909; ki#7879;n sim gia re cho Kindle 6"sim so dep+ sim gia re Kindle Cover - for 3rd Gen (kh�ng #273;�n): 45 USD (kho#7843;ng 877.000 VND)+ Kindle Lighted Cover - for 3rd Gen (C� #273;�n): 75USD (kho#7843;ng 1.463.000 VND)C� c�c m�u: #272;en, Cam, N�u, H#7891;ng, Xanh sim gia re sim gia re da tr#7901;i, Xanh l�, #272;#7887;sim so depKhuy#7871;n m�i: mua combo m�y Kindle v� cover s#7869; #273;#432;#7907;c gi#7843;m ngay 5USD.Ngo�i ra, n#7871;u c� nhu c#7847;u v#7873; c�c lo#7841;i ph#7909; ki#7879;n kh�c, vui l�ng li�n h#7879; tr#7921;c ti#7871;p.- Tai nghe- LaptopGi� mua h�ng t#7841;i M#7929; = Gi� tr�n web + Ti#7873;n ship n#7897;i #273;#7883;a + Thu#7871; t#7841;i M#7929; (n#7871;u c�)sim so dep sim gia re+ B�nh n#432;#7899;c gi#7919; nhi#7879;t Klean sim gia re Kanteen - Lo#7841;i 20 ounce : 35USD-------------------------------------------------------H�ng c� s#7861;n-------------------------------------------------------+ Ultimate Ears SuperFi 4Gi�: 1.6tr VND+ Sennheiser IE6Gi�: 3tr VNDT#7881; gi� t�nh theo t#7881; gi� ng�n h�ng ngo#7841;i th#432;#417;ng www.simdepdongnai.com (Vietcombank) t#7841;i th#7901;i #273;i#7875;m Amazon charge m�nh.Th�ng tin li�n l#7841;c:www.simdepdongnai.comTh#7841;ch#272;#7883;a ch#7881;: 84/32/1A T�n S#417;n Nh� - P. T�n S#417;n Nh� - Q. T�n Ph� - TP. HCMPhone: 0905 334141YM: huythach83M#7897;t www.simdepdongnai.com s#7889; m#7863;t h�ng th�ng d#7909;ng c�ng v#7899;i m#7913;c gi� m� m�nh c� th#7875; order v#7873;, c�c b#7841;n c� th#7875; tham kh#7843;o t#7841;i: http://www.hottjewelry.com View more latest threads same category: Hạt mắc khén rừng - Đặc sản tây... Kh�a #273;�o t#7841;o th#7921;c h�nh k#7871; to�n t#7893;ng h#7907;p, k#7871;... Kh�a #273;�o t#7841;o th#7921;c h�nh k#7871; to�n t#7893;ng h#7907;p, k#7871;... Sữa Ensure nước 237ml - Bán đồ gia dụng nh�*p khẩu ch�*nh... Sữa Ong Chúa phương pháp giữ gìn... Dạy ảo thu�*t,hướng dẫn ảo... Bộ B�*n Ghế Phòng Khách minh quốc... Easy-Talk, Máy học tiếng anh cho Bé MU Thần Thoại - Ra mắt cụm máy...

Các bài khác cùng chuyên mục: