Number game phải nhanh chân ám sát zô mới đc, có thời jan hạn chế nữa chà, chủ nhật dường như đặc biệt có nhìu e chân dài đó, cố lo ngắm gái gú nhìu hèn chi bễ 2 acc bên number game rùi , Ae nào có kinh nghiệm share ra cho tham khảo chút …??? gái gú như thế thì làm sao mà bet đc .

Các bài khác cùng chuyên mục: