Trích: Tôi cười....Bạn nói tôi cườiNhưng www.simdepdongnai.com sim so dep thật ra tôi k cườiNụ sim so dep cười bám đầy rêu bụilà sim so dep của quá khứquá sim so dep khứ tỷ lệ cá cược bóng đá...sim so dep sim so dep Trích: My love is true, wanna go back to when I was with you sim so dep .bbcode_top tỷ lệ cá cược bóng sim so dep đá { font:12px tahoma; font-weight:bold; color:#0073a8; margin:0 dự đoán tỷ số 0 0px 0; height:15px; www.simdepdongnai.com background:url(http://truongton.net/forum/imagehost...97f3261e8f.png) no-repeat center center; } .bbcode_content { font:12px tahoma; sim so dep font-weight:bold; color:#0073a8; height:auto; background:url(http://truongton.net/forum/imagehost...97f5251b12.png) sim so dep kết quả bóng đá dự đoán tỷ số repeat-y center center; } .bbcode_bot { font:12px tahoma; font-weight:bold; color:#0073a8; height:15px; background:url(http://truongton.net/forum/imagehost...97f6866934.png) no-repeat center center; } .bbcode_title{ height:20px; } .bbcode_title www.simdepdongnai.com a{ color:#0073a8; Sim So Dep, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile text-decoration:none; } .bbcode_title a:hover{ color:#0073a8; text-decoration: kết quả bóng đá underline; } Get Flash Player - File gốc URL Blog Forum+2 EXP

Các bài khác cùng chuyên mục: