Auto Nhặt Quả Hoàng Kim Quả Huy Hoàng.!Auto Nhặt Quả Hoàng Kim Quả Huy Hoàng.!Auto Nhặt Quả Hoàng Kim Quả Huy Hoàng.!

Tải Về

* : Script tự xếp chồng vật phẩm, tự ép huyền tinh..Auto nhặt hạt hoàng kim phiên bản mới nhất 8.0.18

với tốc độ nhặt hạt Hoàng

Kim cũng như Quả Huy Hoàng cực kì nhanh. Rất thuận lợi và hiệu quả.

DowLoad

Hướng dẫn sử dụng chương trình:

Download file ở trên về giải nén ra và chạy script.

(Hình ảnh minh họa tượng trưng 1 file, các file còn lại y như vậy)

1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn www.simdepdongnai.com file cần chạy.

3. Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. Chọn “Loop all“ để script lặp đi lặp lại liên tục sim so dep ko ngừng.

5. Chọn “Bắt đầu“ để chạy script.*Hướng dẫn sử dụng Auto Smart new : (Minh họa tượng trưng 1 file, các file

còn lại y như vậy)

s Auto:1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn file cần chạy.

3. Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. Chọn "Loop all" để Script lặp đi lặp lại liên tục ko ngừng.

5. Chọn "Bắt đầu" để chạy Script.

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Nhăc Đồ 02 sim so dep )

-- Phần III : ( Bổ Sung )

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Bổ Sung 03 )

-- Phần IV : ( Cao Cấp )* : Script tự xếp chồng vật phẩm, tự ép huyền tinh..Auto nhặt hạt hoàng kim phiên bản mới nhất 8.0.18

với tốc độ nhặt hạt Hoàng

Kim sim so dep cũng như Quả Huy Hoàng cực kì nhanh. Rất thuận lợi và hiệu quả.

DowLoad

(Hình ảnh minh họa tượng trưng 1 file, các file còn lại y như vậy)

1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn file cần chạy.

3. Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. sim so dep Chọn “Loop all“ để script lặp đi lặp lại liên tục ko ngừng.

5. Chọn “Bắt đầu“ để chạy script.*Hướng dẫn sử dụng Auto Smart new : (Minh họa tượng trưng 1 file, các file

còn lại y như vậy)

Download Auto:

DowLoad

sử dụng: (Minh họa tượng trưng 1 file, các file còn lại y như vậy)

1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn file cần chạy.

3. Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. Chọn "Loop all" để Script lặp sim so dep đi lặp lại liên tục ko ngừng.

5. Chọn "Bắt đầu" để chạy Script.

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Nhăc Đồ 02 )

-- Phần III : ( Bổ Sung )

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Bổ Sung 03 )

-- Phần IV : ( Cao Cấp )

DowLoad

* : Script tự xếp chồng vật phẩm, tự ép huyền tinh..Auto nhặt hạt hoàng kim phiên bản mới nhất 8.0.18

với tốc độ nhặt hạt Hoàng

Kim cũng như Quả Huy Hoàng cực kì nhanh. Rất thuận lợi và hiệu quả.

DowLoad

Hướng dẫn sử dụng chương trình:

Download file ở trên về giải nén ra và chạy script.

(Hình ảnh minh họa tượng trưng 1 file, các file còn lại y như vậy)

1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn file cần chạy.

3. www.simdepdongnai.com Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. Chọn “Loop all“ để script lặp đi lặp lại liên tục ko ngừng.

5. Chọn “Bắt đầu“ để chạy script.*Hướng dẫn sử dụng Auto Smart new : (Minh họa tượng trưng 1 file, các file

còn lại y như vậy)

sử dụng: (Minh họa tượng trưng 1 file, các file còn lại y như vậy)DowLoad1. Chọn nhân vật cần chạy auto.

2.Chọn file cần chạy.

3. Chỉnh thời gian (nhanh nhất là 10ms)

4. Chọn "Loop all" để Script lặp đi lặp lại liên tục ko ngừng.

5. Chọn "Bắt đầu" để chạy Script.

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Nhăc Đồ 02 )

-- Phần III : ( Bổ Sung )

Hình Ảnh Minh Hoạ ( Mục Bổ Sung 03 )-- Phần IV : ( Cao Cấp )

DowLoad

Các bài khác cùng chuyên mục: