Hôm wa quất 2 trận U21 châu Âu, hôm nay hầu bao lại căng phồng. Kaka, không thể đợi lâu hơn lạng ngay wa NumberGame chơi cho nó phê. Mấy khi được quăng tiền không thương tiếc. Aiza và đặc biệt là để …gái ở 12BetNumber Game nuột lém nhá. Sướng…kakaa... còn ji chê nữa…


Các bài khác cùng chuyên mục: