sim phong www.simdepdongnai.com thuy Nguyên v#259;n b#7903;i proteusvn Ðính www.simdepdongnai.com Kèm 3580không sim phong thuy sim phong thuy sim phong thuy hiểu sao cái sim phong thuy bản metastock nì nó lại vẽ Span A và Span sim phong thuy B sai nhỉ. Các bro giúp với!!!!!!!!Mình sim phong thuy sim phong thuy dùng ami nhưng nếu là chart ^HASTC open data sửa lại ngày 20/8/2012 ,,, mã nào cũng sai thì em không biết ,,,--------------20/08/2012chưa sim phong thuy sim phong thuy sửac:70.7o:0hi:0lo:0sửa làc:70.7o:70.7hi:70.7lo:70.7

Các bài khác cùng chuyên mục: