GameBoost c#7911;a PGWARE s#7869; mang #273;#7871;n cho ng#432;#7901;i d�ng kh#7843; n#259;ng ch#417;i Game tr#7921;c tuy#7871;n t#7889;t h#417;n b#7857;ng c�ch t#7889;i #432;u h�a c�c th�ng s#7889; c#7911;a h#7879; #273;i#7873;u h�nh v� #273;i#7873;u ch#7881;nh l#7841;i c�c th�ng s#7889; c#7911;a #273;#432;#7901;ng truy#7873;n Internet sao cho ph� h#7907;p nh#7845;t v� hi#7879;u qu#7843; nh#7845;t. Thao t�c #273;#417;n gi#7843;n v� giao di#7879;n tr#7921;c quan c#361;ng l� nh#7919;ng #432;u sim so dep gia re sim so dep gia re #273;i#7875;m sim so dep gia re c#7847;n n�i #273;#7871;n c#7911;a GameBoost.sim so dep gia re Sau khi ho�n t#7845;t qu� tr�nh c�i #273;#7863;t, ch#432;#417;ng sim so dep gia re tr�nh s#7869; t#7921; sim so dep gia re #273;#7897;ng kh#7903;i #273;#7897;ng. Nh#7857;m t#7841;o #273;i#7873;u ki#7879;n thu#7853;n l#7907;i cho ng#432;#7901;i m#7899;i l�m quen v#7899;i m�y t�nh, GameBoost s#7917; d#7909;ng giao di#7879;n r#7845;t #273;#417;n gi#7843;n v� tr#7921;c quan. M#7885;i sim so dep gia re thao t�c sim so dep gia re th#7921;c sim so dep gia re hi#7879;n c#7921;c k#7923; #273;#417;n gi#7843;n. Kh�c v#7899;i c�c ch#432;#417;ng tr�nh c�ng t�nh n#259;ng kh�c, GameBoost s#7869; t#7889;i #432;u h�a c�c th�ng s#7889; t#432;#417;ng #7913;ng v#7899;i t#7915;ng h#7879; #273;i#7873;u h�nh m� b#7841;n ch#7885;n trong m#7909;c Operating System.Ti#7871;p theo b#7841;n ch#7885;n #273;#432;#7901;ng truy#7873;n sim so dep gia re Internet #273;ang sim so dep gia re sim so dep gia re s#7917; d#7909;ng trong m#7909;c Modem Type. H#7895; tr#7907; h#7847;u nh#432; sim so dep gia re sim so dep gia re l� sim so dep gia re t#7845;t c#7843; c�c d#7841;ng k#7871;t n#7889;i t#7915; Dial-up cho #273;#7871;n DSL hay ADSL. GameBoost s#7869; #273;i#7873;u ch#7881;nh c�c th�ng s#7889; t#432;#417;ng #7913;ng cho ph� h#7907;p h#417;n v#7899;i m#7909;c #273;�ch l#432;#7899;t Net.Sau c�ng di chuy#7875;n con tr#432;#7907;t sang ph#7843;i #273;#7875; ch#7885;n m#7913;c #273;#7897; t#259;ng t#7889;c m� m�nh th�ch. Tuy c� th#7875; #273;#7849;y t#7889;c #273;#7897; l�n m#7913;c cao nh#7845;t Fastest nh#432;ng t#7889;t nh#7845;t b#7841;n ch#7885;n kho#7843;ng gi#7919;a. C� nh#432; th#7871; s#7869; an sim so dep gia re to�n sim so dep gia re v� #273;#7843;m sim so dep gia re b#7843;o #273;#432;#7907;c s#7921; ho#7841;t #273;#7897;ng tr#417;n tru cho h#7879; th#7889;ng h#417;n.Cu#7889;i c�ng nh#7845;n n�t Go #273;#7875; k#7871;t th�c thao t�c. Sau #273;� ph#7843;i kh#7903;i #273;#7897;ng l#7841;i m�y t�nh #273;#7875; nh#7919;ng thay #273;#7893;i c� hi#7879;u l#7921;c. N#7871;u sau qu� tr�nh #273;i#7873;u ch#7881;nh t#7889;c #273;#7897; m�y t�nh g#7863;p s#7921; c#7889; g� th� b#7841;n nh#7845;n n�t Restore #273;#7875; kh�i ph#7909;c l#7841;i c�i #273;#7863;t g#7889;c ban #273;#7847;u.Ngu#7891;n:http://www.benhvientinhoc.com/Link download: Code: http://www.mediafire.com/?hrdt134y2mo

Các bài khác cùng chuyên mục: