Quà tặng sếp
- Quà tặng tân gia - Quà tặng bạn bè


PHÚ HAI : SẢN XUẤT QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP

SANG TRỌNG - PHONG CÁCH - LỊCH SỰ

HOTLINE : 0972.690.610 - 0240.3.856.218

WEBSITE : http://domynghe.net -------- WEBSITE : http://quatanghot.net

Tặng quà là dịp tốt để thể hiện tấm lòng ! Tặng quà là một hành vi văn hóa !.
Tặng quà cũng là một nghệ thuật !

Tặng quà cho thấy mức độ tình cảm, sự tinh tế của người tặng và ý nghĩa của mối quan hệ.
Giá trị vật chất của món quà không phải lúc nào cũng đồng hành với giá trị tinh thần mà món quà đem lại. Khi món quà được tặng đúng lúc, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng ý nghĩa của nó thì không thể đo đếm được… Đôi khi sức mạnh của món quà khiến chính người tặng cũng không ngờ tới! Và có khi khiến người được nhận nó phải… rơi lệ!
Khi tặng quà, bạn phải chú ý đến sở thích của người nhận quà. Món quà tặng có thể giá trị vật chất không lớn, nhưng phải gây được ấn tượng bởi sự độc đáo
Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Hải :sản xuất và giới thiệu các loại quà tặng từ hàng thủ công mỹ nghệ
Với phong cách :

Bất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Bất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng


Quà tặng sếp:Đồ mỹ nghệ Kỳ siêu KS01
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
- KT:Cao 40cm*Rộng 20cm*Dài 55cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/đôi + cước VC 1.520
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net
Bất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng bạn bè : Đầu trâu ĐT01
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 50cm*Rộng 250cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/ch + cước VC 880
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net
Bất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng bạn bè: Đầu Hươu ĐH01
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 50cm*Rộng 25cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/ch + cước VC 880
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net
Bất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng


Quà tặng sếp:Đồ mỹ nghệ Cá Chép đôi CC03
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 30cm*Rộng 25cm*Dài 60cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/con + cước VC 680
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng


Quà tặng hot:Đồ mỹ nghệ Hoa Sen gỗ HG03
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 70cm*Rộng 50cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/lọ + cước VC 950
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng tân gia: Lợn kéo xe Tiền L01
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 20cm*Rộng 10cm*Dài 40cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/con + cước VC 680
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng tân gia :Đồ mỹ nghệ Kỳ Lân KL02
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 30cm*Rộng 20cm*Dài 40cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/con + cước VC 980
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng tân gia:Đồ mỹ nghệ Kỳ Hưu TH02
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 20cm*Rộng 15cm*Dài 40cm 680

Đơn giá : 0.000 VNĐ/c + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng sếp:Đồ mỹ nghệ Gạt tàn thuốc GT01
Chất liệu :Gỗ Tự nhiên
KT:Cao 10cm*Rộng 10cm*Dài 10cm

Đơn giá : 0.000 VNĐ/đôi + cước VC 200
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.netBất ngờ - Sang trọng - Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

Quà tặng hot
: Bò Tót BT03
Chất liệu : Gỗ Cẩm
KT : Cao 30 cm*Rộng 25 cm *Dài 40

Đơn giá : 3.500.000 VNĐ + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net

Các bài khác cùng chuyên mục: