The world of tomorrow
belongs to the person who has
the vision today.
Thế giới ngày mai
thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay.
VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html

Trích nguồn: http://vinadesign.vn/the-gioi-ngay-mai-1196.html
Trang chính: VINADesign.vn | Hình ảnh
Nhãn: Lời hay ý đẹp
Tag: lời hay ý đẹp, thành ngữ, lời nói hay, câu nói hay, câu nói ý nghĩa, lựa chọn cuộc sống, hạt giống tâm hồn

Các bài khác cùng chuyên mục: