dạo này kinh tế của gia đình em ngày càng đi xuống trầm trọng,
hàng ngày phải chi ra rất nhiều khoảng. chính vì vậy về mảng tài chánh hơi bị khó khăn.
Nên giờ em quyết định bán cái
webssite mà em đã cố gắng xây dựng một khoảng thời gian cũng tương đối hơi bị lâu chút !

Thông tin về website xem phim online:

+ domain
+ skill
+ data phim (dữ liệu)

Lượng khách truy cập hàng ngày trên 20/ngày

Ai có nhu cầu liên hệ mình được giá bán luôn

ĐT: 0989.298.606

Các bài khác cùng chuyên mục: