hiện nay thì nhu cầu vay vốn, để mở rộng qui mô kinh danh mua bán, của các công ty danh nghiệp đang có nhu cầu rất lớn, chính vì vậy kinh danh bên lĩnh vực ngân hàng, như mở một chi nhánh ngân hàng thời bây giờ, đây vấn đề kinh danh vô cùng hot, và hiện tại thì mình có một cái tên miền, thích hợp cho những ai có nhu cầu kinh danh về tài chánh tiền tệ ngân hàng.
Tên miền: vayvon.com
Giá bán: thỏa thuận
Ai quan tâm vui long liên hệ
YM: Lien.he

Các bài khác cùng chuyên mục: