Dưới đây là tổng hợp 6 mẫu biệt thự đẹp và sang trọng chỉ có tại website nhà trực tuyến.

Mẫu biệt thự BT007 với phong cách hiện đại, hình thức mái dốc, số tầng là 3 và diện tích 6 x12 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 540,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 864,000,000 VNĐ.

Mẫu biệt thự BT007 - KTS01
Mẫu biệt thự BT005 với phong cách hiện đại, hình thức mái bằng, số tầng là 2 và diện tích 8 x 10 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 400,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 640,000,000 VNĐ.

Mẫu biệt thựBT005 - KTS01
Mẫu biệt thự BT004 với phong cách hiện đại, hình thức mái dốc, số tầng là 2 và diện tích 8 x 10 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 400,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 640,000,000 VNĐ.

Mẫu biệt thự BT004 - KTS01
Mẫu biệt thự BT003 với phong cách hiện đại, hình thức mái bằng, số tầng là 2 và diện tích 8 x 10 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 400,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 640,000,000 VNĐ.

Mẫu biệt thự BT003 - KTS01
Mẫu biệt thự BT002 với phong cách hiện đại, hình thức mái bằng, số tầng là 2 và diện tích 8 x 10 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 400,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 640,000,000 VNĐ.

Mẫu biệt thự BT002 - KTS01
Mẫu biệt thự BT001 với phong cách hiện đại, hình thức mái bằng, số tầng là 3 và diện tích 7 x 10 m, với ước tính chi phí xây dựng thô là 525,000,000 VNĐ, chi phí xây dựng hoàn thiện 840,000,000 VNĐ.
Mẫu biệt thự BT001 - KTS01
Để được tư vẫn thêm về các mẫu biệt thự vui lòng liên hệ qua ĐT 0986560856

Các bài khác cùng chuyên mục: