<font color="#000000"><span style="font-family: Times"><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="red"><strong>HCM - Nhận <a href="http://www.dangtintop.net/2014/08/cam-xe-may.html" target="_blank">CẦM XE MÁY</a> giá cao lên đến 80% giá trị xe</strong></font><br>
<font color="blue"><strong>( Chỉ giữ lại giấy tờ xe, khách mang xe mình về nhà )</strong></font><br>
<br>
<strong><font color="red">MISS YẾN: 0933 006 534</font><br>
<strong><font color="red">Thảo: 0906713550</font></strong></strong></font></div><br>
<br>
<strong><strong><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-A7qSncuxv2U/U_cN4WQ6HkI/AAAAAAAAKTQ/XlcMECCg6lc/s1600/xelead.jpg" border="0" alt=""></font></div><br>
<br>
<font size="3"><br>
</font><div style="text-align: center;"><font size="3"><strong><a href="http://www.dangtintop.net/2014/08/cam-xe-may.html" target="_blank">CAM XE MAY</a></strong> chỉ cầm giấy tờ xe</font></div><br>
<br>
<font size="3"><br>
</font><font size="3">- <font color="blue">Nhận <strong>cầm xe máy</strong>, xe tay ga các loại...... Không cần giữ lại xe, chỉ giữ giấy tờ xe<br>
- Cầm 70- 80% giá trị xe<br>
- Thủ tục nhanh gọn, không rườm rà, có tiền liền và ngay lập tức</font></font><br>
<font size="3"><br>
</font><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-SZmBJ2DdwCg/U_cOO6B5IMI/AAAAAAAAKTY/hbF0vPO0gek/s1600/cavet-xe-may.jpg" border="0" alt=""></font></div><br>
<br>
<font size="3"><br>
</font><div style="text-align: center;"><font size="3"><strong><a href="http://www.dangtintop.net/2014/08/cam-giay-to-xe-may-cam-xe-may.html" target="_blank">Cầm giấy tờ xe máy</a></strong></font></div><br>
<br>
<font size="3"><br>
<strong><u><font color="blue">ĐIỀU KIỆN:</font></u></strong><br>
</font><font color="#9932CC"><font size="3">- <font color="blue">Xe Chính Chủ, biển số Thành Phố, Chứng minh nhân dân + hộ khẩu thành phố<br>
- Sau khi đủ giấy tờ, bên mình sẽ giữ cavet xe, bên cầm xe nhận tiền và xe ra về.<br>
- Giá trị của xe bạn nhận được rất cao nhưng lãi suất lại rất thấp so với các chỗ khác.</font></font></font><br>
<font size="3"><br>
</font><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="red"><strong>Quý khách có nhu cầu CẦM XE MÁY liên hệ<br>
Thảo: 0933 006 534</strong></font></font></div><br>
<br>
</strong></strong><font size="3"><strong><strong><br>
<strong><em>Xem thêm: </em></strong> <a href="http://www.dangtintop.net/2014/08/cam-xe-may.html" target="_blank">Cầm xe máy</a>, <a href="http://diendan.dangtintop.net/threads/cam-xe-may-cam-giay-to-xe-may-len-den-80-gia-tri-xe.3078/" target="_blank">Cầm giấy tờ xe máy</a>, <a href="http://www.dangtintop.net/2014/06/cam-xe-khong-giu-xe.html" target="_blank">Cam xe khong giu xe</a>, <a href="http://www.dangtintop.net/2014/09/dich-vu-cam-cavet-xe.html" target="_blank">Dịch vụ cầm cavet xe </a></strong></strong></font></span></font>

Các bài khác cùng chuyên mục: